Ve stopách českého oligarchy: Nezisková Economia jako součást Bakalových mocenských zájmů

V minulém týdnu redakce Vysokahra.cz upozornila, že mediální dům Economia, do jehož portfolia patří například Hospodářské noviny, server Aktuálně.cz či časopis Respekt, vykazuje dlouhodobou ekonomickou nevýkonnost. Což přirozeně podněcuje otázku, kdo tedy stojí za financováním této dlouhodobě ztrátové investice českého miliardáře Zdeňka Bakaly. Redakce došla z účetních uzávěrek k jasnému závěru. Do roku 2016 byla společnost plně závislá na financování právě českého oligarchy.

Z účetních uzávěrek vyplývá, že společnost až do roku 2016 nečerpala bankovní úvěry a byla plně závislá na financování ze strany Zdeňka Bakaly. Při založení společnosti v roce 2008 Zdeněk Bakala totiž poskytl úvěr cca 100 mil. €, který nebyl splacen a k jeho úhradě došlo formou postupného navyšování základního jmění v letech 2009 až 2010 z původních 2 mil. Kč na nejprve 300 mil. Kč a poté 600 mil. Kč s tím, že cena nově upisovaných akcií byla uhrazena opakovaným započtením této pohledávky.

Zbytek dlužné částky ve výši 1,052 miliardy Kč byl řešen v roce 2013 formou „zápočtu“ při navýšení vlastního kapitálu mimo základní jmění.

To ale není vše, v roce 2014 Zdeněk Bakala poskytl další úvěr ve výši 3,8 mil. €, ze kterého v témže roce byla společnost Economia a.s. schopna splatit 1 mil. €. V následném období již nebyla schopna úvěr splácet a jen na neuhrazených úrocích v letech 2015 a 2016 vznikly nové závazky ve výši 2,8 mil. Kč a 4,7 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že oba poskytnuté úvěry předcházely následné akvizice, lze se domnívat, že tyto prostředky primárně nesloužily k financování provozu společnosti Economia a.s. Zajímavou skutečností také je, že v roce 2016 společnost uzavřela úvěrovou smlouvu s Raiffeisenbank a.s. na úvěr ve výši 25 mil. Kč pro krytí provozních nákladů. Úvěr údajně ale nebyl čerpán.

Podivnosti a „kouzla“

Redakce Vysokahra.cz si všimla i jistých „podivností a kouzel“. Mezi lety 2010 a 2011 jsme zjistili v účetních uzávěrkách rozpor ve vykazování Výsledku hospodaření minulých let a Výsledku hospodaření běžného účetního období. V roce 2010 činil Výsledek hospodaření minulých let ztrátu 95 mil. Kč a Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazoval ztrátu 55 mil. Kč. Očekávali bychom, že v roce 2011 bude tedy jako výsledek hospodaření minulých let vykázána ztráta 95 + 55, tedy 150 mil. Kč. Místo toho byl vykázán zisk 337 mil. Kč. Ani výše uvedené odpisy oceňovacích rozdílů či mimořádný výsledek hospodaření tento rozpor nevysvětlují a ve zveřejněných účetních údajích jsme pro tuto skutečnost nenalezli zcela zřetelné vysvětlení.

Zarážející je také fakt, že v roce 2011 proběhla „velká fúze“ s pěti dalšími společnostmi včetně původního nakladatelství Economia. Ačkoliv hodnota nástupnické společnosti (tehdy Respekt Media a.s.) se logicky musela fúzí navýšit, došlo ke snížení základního jmění z původních 600 mil. Kč na pouhých 6 mil. Kč, tedy na 1 % původní hodnoty.

Economia nedosáhla na provozní zisk, byla zcela financována Bakalou

Závěrem lze tedy říci, že společnost Economia a.s. za celé sledované období nedosáhla na provozní zisk. Byla plně závislá na financování ze strany Zdeňka Bakaly, mírných úvěrových podmínek a benevolentním přístupu při nesplácení. Skutečnost, že v roce 2016 společnost uzavírá komerční úvěr na financování vlastního provozu a současně společnosti narůstají nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, může nasvědčovat tomu, že jediný akcionář hodlá omezit další „subvencování“ společnosti. To by mohlo mít pro společnost výrazně negativní následky.

V roce 2019  pak vlastník Bakala a jeho žena opouštějí posty v představenstvu a dozorčí radě Economie a znovu výrazně vylučují prodej vydavatelství.

Miliardář a kauza OKD

Nelze závěrem nezmínit, že ze Zdeňka Bakaly, který byl v době nákupu Economie ctěný filantropa s pověstí blízkého přítele Václava Havla, se následně stal pro část veřejnosti a některé české politiky v čele s prezidentem Milošem Zemanem veřejný nepřítel – zejména kvůli problematickému hospodaření OKD, které nakonec vedlo až k bankrotu společnosti.

Prezident Miloš Zeman se ve svých vystoupeních v minulosti několikrát negativně vyjadřoval o miliardáři Zdeňku Bakalovi. Opakovaně ho označil za „tuneláře“, jehož zdroje bohatství by měly být důkladně vyšetřeny a případně vyvozena trestní odpovědnost.

Z kauz vůči Bakalovi směřuje hlavně kritika za jeho činy v případě OKD.  Parlamentní vyšetřovací komise jej jednoznačně považuje za podezřelého z trestné činnosti, ale policie a justice se dlouhodobě k ničemu nemá a ani na závěry této komise nijak nereagovala.

Ne nadarmo se říká, že média znamenají moc. To si je pravděpodobně vědom i český miliardář. Economia tak zůstává tak jeho klíčovou investicí. Podle oficiálních výpovědí jejím prostřednictvím, chce Bakala hájit nestrannou a nezávislou žurnalistiku. Ale je toto opravdu to, co leží na srdci přednímu českému oligarchovi?