Ondráčkův návrh zákona proti koncesionářským poplatkům vláda poslala k ledu! Je prý nesystémový

Možnost, aby se domácnosti mohly vyhnout placení pravidelných poplatků České televizi a Českému rozhlasu byla poslána k ledu. Podle návrhu poslance KSČM Zdeňka Ondráčka by stačilo čestné prohlášení, že se na stanice České televize nikdo z rodiny nedívá. Vláda návrh shodila ze stolu, je prý nesystémový a zneužitelný.

Podle jím předložené novely zákonu o rozhlasových a televizních poplatcích by bylo možné odmítnout platit koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi.

Podle právníků by ale přijetí Ondráčkova návrhu mohlo vést k zásadním, negativním a nevratným dopadům na činnost rozhlasu i televize. Pro Českou televizi a Český rozhlas by to mohlo znamenat bezprostřední ohrožení plnění úkolů, které mají zajišťovat podle zákona.

Došlo by ke snížení finančních prostředků

„Přijetím předloženého návrhu zákona by došlo k nezanedbatelnému snížení objemu finančních prostředků určených na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.  Stát ukládá České televizi a Českému rozhlasu určité povinnosti, včetně povinnosti plnit takové služby, které jsou pro komerční provozovatele vysílání nerentabilní,“ píše se v odůvodnění pro vládu, proč se má proti návrhu komunistického poslance postavit.

Ondráček totiž neuvádí ani odhad částky, o níž by se příjmy ČT a Českého rozhlasu snížily, ani informaci, jaký dopad by takové snížení mohlo mít na plnění úkolů veřejnoprávních médií.

„Každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost vyvázání z povinnosti platit poplatek,“ argumentuje komunistický poslanec v důvodové zprávě k návrhu změny zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

Právníci v odůvodnění negativního stanoviska upozorňují, že současný platný zákon vychází z premisy, že nikdo nemá doma televizní nebo rozhlasový přijímač proto, aby jej pak vůbec nepoužíval. „To, za jakým konkrétním účelem jej používá, co na něm sleduje, přitom není předmětné, neboť je to jen velmi obtížně zjistitelné,“ napsali vládě právní experti.

Nyní jsou osvobozeni lidé s nízkými příjmy

Zákon nyní obsahuje výjimky, kdo je od placení televizních a rozhlasových poplatků osvobozen. Například jednotlivec, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, nebo člověk, který žije v téže domácnosti s dalšími osobami a součet čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima.

Koncesionářské poplatky jsou hlavním zdrojem příjmů České televize. Platí je domácnosti i podnikatelé. Jeho výše je 135 Kč za televizor a 45 Kč za rozhlasový přijímač, přičemž tyto částky se nezměnily od roku 2008. Vláda k návrhu přidala negativní stanovisko, ale ten i tak nyní půjde do sněmovny. Je však velmi pravděpodobné, že bude většinou hlasů zamítnut.