Novela Třikrát a dost pomůže „vychovat“ prudiče. Senátor Čunek jí vnímá jako pozitivní signál

Vsetín – Návrh zákona, který vešel v obecnou známost jako třikrát a dost, dokončil své legislativní kolečko. Po schválení v Senátu putuje zákonná norma k prezidentovi Milošovi Zemanovi. Nově budou úřady provádět srážky z dávek na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.

Se schválením zásadní normy je spokojen i Jiří Čunek, který v Senátu ČR hlasoval pro přijetí návrhu. Podle jeho slov učí lidi fungovat v systému a být zodpovědný. „Pokud někdo porušuje pravidla, tak má být potrestán i když pobírá sociální dávky. Možná, že o to více, protože čerpá pomoc společnosti, ale nerespektuje její pravidla. Nelze jen brát a nic nedávat,“ napsal na svůj oficiální profil Jiří Čunek. Senát novelu schválil hlasy 44 ze 71 přítomných senátorů.

Čunek nedávno navštívil oblasti na severu Čech, kde místní lidi dlouhodobě trápí nepořádek a hluk. Jednou z nich jsou i tzv. mostecké Stovky. Úřady dokola slibují, ale náprava se nekoná. Právě v možnosti mít účinný mechanismus na obyvatele, kteří soustavně porušují pravidla, je smysl novely zákona. „Nikoho nevychováte jen tím, že mu stále budete něco dávat. My musíme nastavit pravidla, povinnosti a následně je vymáhat. To je problém i všech preventivních programů. Jsou dobrovolné, když se do nich tito lidé nezapojí, tak se jim nic neděje,“ upozornil Čunek.

Podle senátora je potřeba najít účinné opatření, které by pro „recividisty“ bylo dostatečným varováním před tím, aby si dobře rozmysleli, jak se budou chovat. „My, kteří žijeme dál od těchto lokalit, nás je víc a tím pádem nás to naprosto sobecky nezajímá, prostě to neřešíme, nevšímáme si toho. Oni volají o pomoc, ten hlas je slabý, protože je jich málo. My tímto zákonem musíme vyslat signál, že jim chceme pomoci a že to chceme řešit,“ podal své stanovisko Jiří Čunek.

Norma našla i své odpůrce a senátory, kteří měli k návrhu své výhrady. „Občanský soudní řád jasně říká, jaké dávky jsou nedotknutelné a nepostižitelné exekucí. Pokud jakýkoli jiný zákon řekne, že tyto dávky postihovat bude, pak je v rozporu se základním kodexem s občanským soudním řádem. A takhle nemůžeme vytvářet právo, že budeme vytvářet zákony, které jdou proti sobě,“ uvedl Václav Láska z klubu SEN 21 a Piráti.

I na to reagoval senátor a bývalý starosta Vsetína ve svém příspěvku. „Řada kolegů v Senátu poukazovala na to, že tímto zákonem této skupině spoluobčanů bereme jejich práva a že je protiústavní. Celou dobu je řeč o lidech, kteří páchají přestupky a nereagují na pokuty, to je jedna skupina, ale my zde máme i druhou a to jsou většinou ti, kteří žijí slušně, chodí do práce a pravidla dodržují. A to jsou ti, kteří spolužijí, mnohdy nedobrovolně, s těmito občany. A těch si nikdo nevšímá. Co jejich práva?“ ptal se Čunek.

Podle novely budou moci úřady provádět srážky z dávek na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Změní se i reakce úřadů, pokud rodiče nezajistí povinnou školní docházku. O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky

„Míra solidarity musí mít nějakou hranici. O tom je návrh zákona,“ uvedl za předkladatele Jan Bauer (ODS). Odmítl také výtky, že jde o „předvolební výkřik a o populismus“, když byla předloha podána už před třemi lety. Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit. O srážkách by po oznámení rozhodovaly úřady práce. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.