Bez štátnej podpory zaplavia cesty kamióny! Šéf ZSSK CARGO Roman Gono apeluje na Ministerstvo dopravy a žiada nápravu

Zdroj foto: ZSSK Cargo

Bratislava – Slovenský nákladný dopravca ZSSK Cargo prevádzkuje prepravu jednotlivých výrobkov, ktoré sa spoločnosti ekonomicky nevyplatia. Hlavným dôvodom preferencie k takému spôsobu dopravy je odľahčenie hlavných cestných ťahov na Slovensku. Vzhľadom k podpore JVZ v okolitých štátoch požaduje vedenie ZSSK Cargo finančnú štátnu podporu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zániku prepravy po koľajniciach a preťaženia ciest kamiónovou dopravou.  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR aktuálne pripravuje systémové nastavenie podpory železničnej nákladnej dopravy. Ako rezort potvrdil pre agentúru SITA, pomoc bude určená pre všetkých dopravcov, pretože ide o plne liberalizovanú oblasť tohto druhu dopravy.  

„V súčasnosti prebieha proces na podporu intermodálnej a kombinovanej dopravy, kde Slovenská republika má záujem podporovať nie len nové linky, ale aj nákup zariadenia potrebného pre prepravný proces v takom režime dopravy,“ uviedol odbor komunikácie ministerstva dopravy.  

Tradičná preprava jednotlivých tovarov po železnici je vzhľadom k technologickej náročnosti ekonomicky nevýhodná. Aj napriek tomu sa ZSSK Cargo nechce takéhoto druhu prevážania tovaru vzdať alebo ich obmedzovať. „Hľadáme riešenie, ako zachovať prepravu jednotlivých zásielok. Podľa nášho názoru sa jedná o službu vo verejnom záujme, a preto by sme privítali systémovú podporu zo strany štátu pre všetkých dopravcov, ktorí budú realizovať tento spôsob dopravy,“ upozornil šéf ZSSK Cargo Roman Gono 

Aké riziká hrozia slovenskému prepravnému systému v prípade zániku prepravy pomocou vlakov? 

Podľa Romana Gona by došlo k neúmernému zaťaženiu kamiónovou dopravou. Nie je ani potrebné hovoriť o dopade na životné prostredie a komfort obyvateľov jednotlivých regiónov,” dodal Gono.Železnice by mohli zohrať dôležitú úlohu v systéme prepravy tovarov„Pri absencii podpory železničnej prepravy zo strany štátu, predovšetkým segmentu intermodálnej dopravy a služieb jednotlivých vozových zásielok, môže nastať situácia, že Slovensko obídu významné tranzitné koridory a na už preťažených cestách pribudne sedem miliónov ton tovaru na kamiónoch v vozových zásielok, ktoré vzhľadom na ich stratovosť, nebude mať kto prepraviť, “ uviedlo ZSSK CARGO.  

Napríklad v Nemecku či v Rakúsku je štátna podpora formy dopravu finančne podporovaná, aby nedošlo k dramatickému nárastu cestnej dopravy, ktorá v mnohých aspektoch zaťažuje svoje okolie „Štát výrazne podporuje tento spôsob prepravy, aby udržal pracovné miesta a pomohol ekologickej forme dopravy,“ povedal Gono. 

Slovensko by mohlo ísť cestou svojho južného suseda Maďarska, kde je podpora JVZ vo výške 18 miliónov eur. „Veríme, že touto cestou systémovej podpory štátu bude možné jednotlivé zásielky zachovať. V lepšom prípade presunúť tovar prepravovaný po cestách na kolaje, kam patrí. Je to jeden z hlavných cieľov dopravnej politiky EÚ. Štátu  sa vynaložené peniaze na podporu JVZ výrazne vrátia,“. Povedal na ZSSK Cargo Roman Gono .

ZDROJ: Anton Hruška