Nemá kto postaviť nemocnicu sv. Martina v Martine a to kôli šibeničnému termínu dokončenia stavby jún 2026 a vysokým pokutám za nedodržanie podmienok

Zdroj foto: unm.sk

Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine, bude nadčasová, dizajnová, moderná, je pripravovaná ako digitálna nemocnica. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti bude centrom vzdelávania zdravotníckych profesionálov a výskumnou nemocnicou. Prečo ju ale nikto nechce postaviť? Mal by to byť šibeničný termín dokončenia stavby. Vysoké sankcie za nedodržanie podmienok. Problém môžu byť aj stavebné povolenia. 

Vláda SR 1. júla schválila návrh na výstavbu Univerzitnej nemocnice sv. Martina, ktorá bude financovaná ako investičný projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Nová nemocnica je charakteristická nadčasovým dizajnom a spĺňa všetky atribúty pre moderné a efektívne zdravotnícke zariadenie. Nemocnica je pripravovaná ako “zelená” a digitálna. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti bude centrom vzdelávania zdravotníckych profesionálov a výskumnou nemocnicou.
Poslaním novej nemocnice je zabezpečiť a poskytovať najlepšiu možnú liečebno-preventívnu starostlivosť prostredníctvom excelentnosti v biomedicínskom výskume a zároveň vzdelávať budúcich akademických a klinických pracovníkov vo všetkých oblastiach lekárskych a nelekárskych vied.

Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine je vo vysokom štádiu rozpracovanosti, čo zavážilo pri finálnom rozhodovaní vlády o spôsobe jeho financovania. Nemocnica bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vznikne v nej 660 lôžok. Investičné náklady na zhotovenie hrubej stavby vrátane medicínskych technológií a vnútorného vybavenia nemocnice sa v súčasnosti odhadujú na 330 miliónov eur bez DPH. Nemocnica by mala byť dokončená a vybavená do polovice roka 2026.

Ale žiaľ tu nastal zádrheľ, nikto nemocnicu nechce postaviť, nakoľko je tam šibeničný termín dokončenia stavby jún 2026. problémom môžu byť aj vybavenie stavebných povolení a vysoké sankcie za nedodržanie podmienok dokončenia stavby v danom termíne.

Na presadení zámeru sa podieľal projektový tím UNM pod vedením Martiny Antošovej v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK a mestom Martin.