Michal Truban Progresívne Slovensko na konferencii predstavilo Biznisplán pre budúcnosť, chce naštartovať stagnujúcu ekonomiku

Zdroj foto: FB Progresívne Slovensko
Progresívne Slovensko na konferencii predstavilo Biznisplán pre budúcnosť, chce naštartovať stagnujúcu ekonomiku. PS ide o to, aby mal každý slobodu a podporu na to, aby mohol ukázať čo dokáže. Chcú aby mohli podnikať aj mladistvý od 16 rokov, aby bolo podnikanie jednoduché, bez prekážok, účtovníctva a byrokracie, sprístupnenie podnikateľského a manažérskeho vzdelávacieho programu na svetovej úrovni, dane a odvody menej zaťažujúce ekonomickú aktivitu. 
Naša krajina má veľký potenciál v podnikavosti a nápaditosti ľudí, uviedol predseda PS a podpredseda EP Michal Šimečka.

 “Štát dnes tento potenciál nedokáže dostatočne využiť, dať mu priestor a podporu keď to je potrebné. Preto ekonomicky stagnujeme, alebo rastieme omnoho pomalšie, ako naše partnerské krajiny v EÚ. V PS nám ide o to, aby sme obnovili a naštartovali rast slovenskej ekonomiky a tým aj životnej úrovne ľudí. Preto si náš štát  musí začať podnikavosť vážiť. Iba tak opäť naštartujeme ekonomický rast.” vyhlásil Šimečka.

Lídrom programu s názvom Biznisplán pre budúcnosť je podpredseda PS a úspešný podnikateľ Michal Truban. Cieľom pripravených opatrení je zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a naštartovať stagnujúcu ekonomiku.
“Našou víziou je spraviť zo Slovenska zem pre podnikavých ľudí. Chcú stavať na tom ako sú podpora podnikavosti všetkých ľudí a dostupné podnikateľské vzdelávanie, podpora reinvestovania kapitálu do rastu slovenských firiem a nižšie daňovo-odvodové zaťaženie ekonomickej aktivity, ale aj znižovanie byrokracie, stabilné regulačné prostredie a efektívna vymožiteľnosť práva,” vyjadril sa Truban s tým, že Progresívne Slovensko bude trvať na tom, aby začať podnikať v malom bolo super jednoduché, bez prekážok, bez účtovníctva a bez byrokracie. Umožniť chcú podnikať od 16 rokov alebo reformu inštitucionálneho rámca podpory inovácií.
Zora Jaurová expertka na kultúrny priemysel PS uviedla, že základom podnikateľského prostredia sú jednotlivci. “Budeme sa venovať živnostníkom, malým a stredným firmám, pretože tvoria kostru ekonomiky, ktorá je založená práve na inováciách a kreativite. Podpora podnikavosti môže prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky v 21.storočí, ale aj k sociálnym inováciám a lepšej komunikácii štátu s občanmi. Vďaka nej môžeme dosiahnuť európsku kvalitu života,” dodala na záver Jaurová.