Kde nejsnázeji chytnete Covid? Pravděpodobně v práci – tvrdí lékař

Covid

 Až třetina Čechů, kteří měli loni covid-19, se mohla podle přednosty Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Milana Tučka nakazit v zaměstnání. Nejčastěji to byli zdravotníci a učitelé, informovala fakulta v tiskové zprávě. Loni do konce roku se novým typem koronaviru infikovalo přes 730.000 lidí, do současnosti téměř 1,7 milionu. Asi 150 lidem, většinou zdravotníkům, byl loni covid-19 uznán jako nemoc z povolání. Letos jsou žádostí už stovky.

Mezi profese, u nichž docházelo k nákaze v zaměstnání nejčastěji, patří kromě lékařů, zdravotních sester, učitelů a sociálních pracovníků třeba také strojníci, úředníci, horníci. Ze 732.000 loňských případů nákazy evidovaných v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) spravovaném Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bylo na základě prokázaného výskytu viru na pracovišti zařazeno jako „pravděpodobná pracovní nákaza“ asi devět procent (64.587).

Dalších více než 184.000 lidí, tedy čtvrtina všech případů, je zařazeno jako „pracovní kontakt“, kdy nakažená osoba byla v kontaktu s koronavirem na pracovišti, ale přímou nákazu nelze předpokládat s jistotou.

„S tím, jak na podzim rostl počet případů, přibývalo také nákaz mimo pracoviště. Mimopracovní nákazy převážily, ale celkově zhruba třetina nakažených osob se mohla covidem-19 nakazit v zaměstnání. Riziko, že se v práci nakazíte, bylo tedy značné a dodržovat protiepidemická opatření na pracovištích má velký smysl,“ uvedl přednosta Tuček.

„Trasovat, a tedy i určovat místa přenosu koronavirové nákazy lze s rostoucím počtem případů obtížně. Z informací v registru ISIN můžeme nicméně vyčíst, jak často mohlo docházet k infekcím na pracovišti, respektive při výkonu povolání,“ dodal. Svá zjištění publikoval ve vědeckém časopise Central European Journal of Public Health.

Za přesně stanovených podmínek je možné uznat covid-19 jako nemoc z povolání, nakažení si to ale podle Tučka často neuvědomili nebo o možnosti, která byl jim umožnila nárokovat i odškodnění, nevěděli. „Pro uznání zvýšeného rizika nákazy nepostačuje samotný fakt, že pracujete v nemocnici,“ dodal.

Je nutné doložit ze zdravotní dokumentace klinický obraz onemocnění, laboratorní průkaz nákazy formou antigenního nebo PCR testu a k tomu musí epidemiolog hygienické stanice uznat, že na daném pracovišti existuje zvýšené riziko přenosu nákazy oproti běžnému riziku v populaci. Nejčastěji tak byl covid-19 jako nemoc z povolání uznaný u zdravotníků, kteří ošetřovali covidové pacienty nebo pracovali s inkriminovaným biologickým materiálem.

Letos ale podle Tučka žádostí přibývá. V jednotlivých krajích už ministerstvem pověřená zdravotnická pracoviště, většinou ve fakultních nemocnicích, registrují stovky žádostí.

Zdroj: ČTK