Katarína Kaszasová sa stala členkou Európskeho dvora audítorov, Slovensko posilnilo svoju pozíciu v EÚ

Zdroj foto: UDVA

Katarína Kaszasová sa stala členkou Európskeho dvora audítorov (EDA), keď ju v pondelok vymenovala Rada Európskej únie. Táto udalosť bola oznámená v tlačovom vyhlásení EDA a je dôležitým krokom pre Slovensko v európskych inštitúciách.

Kaszasová prevezne svoju funkciu od 16. októbra 2023 a bude v nej pôsobiť do 15. októbra 2029. Nahradí tak Ladislava Balka, ktorého mandát skončil v máji 2022.

Katarína Kaszasová bola nominovaná slovenskou vládou a jej kandidatúru podporili aj Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu a Európsky parlament ako celok.

Kaszasová má bohaté skúsenosti v oblasti auditu a finančného dohľadu. Pôsobila ako výkonná riaditeľka slovenského Úradu pre dohľad nad výkonom auditu od roku 2020. Predtým zastávala riadiace pozície v Európskej investičnej banke (EIB), Európskom investičnom fonde (EIF) a Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) v Luxemburgu, kde mala na starosti zabezpečenie finančnej stability eurozóny.

Členovia EDA musia vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a v záujme Európskej únie, čo zabezpečuje ich objektivitu a dôveryhodnosť v oblasti audítu.

Týmto menovaním Slovensko posilnilo svoju pozíciu v európskych inštitúciách a bude mať aktívnu úlohu pri audite a dohľade nad finančnými záležitosťami Európskej únie.