Kampaň „Chcem tu zostať“ získala podporu a mobilizovala mladých voličov

Zdroj foto: FB Chcem tu zostať

V septembrových parlamentných voľbách na Slovensku sa takmer 70 percent mladých ľudí rozhodlo zúčastniť, čo predstavuje nárast o štyri percentuálne body oproti predchádzajúcim voľbám do Národnej rady SR. Zaujímavosťou je, že tento nárast sa uskutočnil počas niekoľkých mesiacov, pričom ešte v máji sa len niečo cez 50 percent mladých deklarovalo, že sa zúčastnia na voľbách.

 

Tento impulz v zvýšenej účasti mladých voličov bol podporovaný kampaňou „Chcem tu zostať – preto volím,“ ktorá vznikla iba tri mesiace pred voľbami, ale dokázala získať svoju cieľovú skupinu. Kampani sa podarilo mobilizovať mladých ľudí prostredníctvom sociálnych médií, pričom sa do nej zapojilo 60 influencerov.

Kampaň „Chcem tu zostať“ však neobmedzovala svoju aktivitu len na online priestor. Organizovala diskusie, mobilizačné koncerty a podujatia na školách. Na týchto akciách sa objavili aj politici ako predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor a minister školstva Daniel Bútora. Podľa prieskumu agentúry Focus zo septembra si značku „Chcem tu zostať“ zapamätalo takmer 40 percent obyvateľov.

Táto nestranícka mobilizačná kampaň získala významnú podporu nielen v občianskom sektore, ale aj od firiem a jednotlivcov. Kampaň bola financovaná aj prostredníctvom príspevkov od stoviek darcov, nadácií a veľkých firiem, čím sa stala úspešným príkladom angažovanosti verejnosti v politickom procese a mobilizácie mladej generácie.