K zvýšeniu kapacít transportu obilia z Ukrajiny by mali pomôcť financie z EÚ

Zdroj foto: ZSSK Cargo
K zvýšeniu kapacít transportu obilia z Ukrajiny by mali pomôcť financie z EÚ

Slovenská republika sa chystá zvýšiť kapacitu prekladísk na hraniciach s Ukrajinou, napríklad v Čiernej nad Tisou. Pomôcť by im k tomu mali financie z Európskej únie. Investície, ktorých časť už Slovensko dostalo, poputujú do nových vozidiel, kontajnerov a na rozšírenie prekládkových kapacít.

„Výzvy na predkladanie projektov v rámci CEF na rok 2023 boli vyhlásené 26. septembra 2023 a termín na predloženie projektových žiadostí je do 30. januára 2024,“ povedal médiám Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda Európskej komisie pre Hospodárstvo v prospech ľudí, po tlačovej konferencii v Čiernej nad Tisou. „Slovensko má veľký záujem riešiť transport obilia z Ukrajiny. Vyžaduje si to investície a vyjednávanie. Je pre nás veľmi dôležité, aby si utvoril plastickú predstavu, čo už dnes máme a do čoho treba investovať,“ uviedol minister dopravy SR Pavol Lančarič.

Podľa podpredsedu komisie rieši teraz Európska únia problémy s koridormi solidarity, cez ktoré sa majú dopravovať ukrajinské produkty, napríklad obilie, do ďalších krajín. Obchodné trasy, predovšetkým tie v Čiernom mori, sú aktuálne z dôvodu vojny na Ukrajine zablokované. „Mali sme možnosť vidieť prekladiská Dobrá a prekladiská v Čiernej nad Tisou. Mohli sme vidieť aj kapacity týchto prekladísk. Momentálne sa v Čiernej nad Tisou prekladá len 10 až 15 percent obilia, ktoré sa z Ukrajiny dopravuje,“ okomentoval eurokomisár Dombrovskis.

Podľa slov generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva ZSSK CARGO Romana Gona je aktuálny objem obilia, ktorý tento rok prejde z Ukrajiny cez slovenské hranice, zhruba jeden milión ton. Prekládka sa podľa neho dá ale zvýšiť viacerými spôsobmi. „Investície do prekládkovej a prepravnej infraštruktúry sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezproblémového tranzitu kvantitatívne výraznejších objemov poľnohospodárskej produkcie,“ uviedol Gono.

„Na to, aby sme dokázali uspokojiť zvýšené nároky na prepravu a prekládku, potrebujeme investovať do nových vozňov, kontajnerov a rozšírenia prekládkových kapacít. Ide o značné investície, ktoré však po skončení konfliktu na Ukrajine môžu byť nevyužité, pokiaľ dôjde k plnému obnoveniu činnosti čiernomorských prístavov,“ prezradil člen dozornej rady BTS Ľubomír Loy.

Pri tlačovej konferencii uviedol Dombrovskis skutočnosť, že Európska komisia pridelila zhruba 68 miliónov eur na maďarské, slovenské a ukrajinské železničné hraničné priechody a na príslušné prekládkové miesta. „Celkové náklady na projekt pre všetky tri krajiny budú spolu predstavovať približne 130 miliónov eur,“ uviedol.

„Je potrebné zdôrazniť, že investície sa nemôžu nechať len na dopravcoch. Nejde o čisto biznisový projekt. Nikto dnes nevie odhadnúť, ako dlho bude obilie z Ukrajiny cez Slovensko prúdiť, neistota je príliš veľká. Preto sa na investície musí finančne podieľať aj Európska únia. Ide o náš spoločný záujem,“ vysvetlil dopravný expert Matej Hambálek. Investície do prekládkových kapacít na východných hraniciach sú podľa neho veľkou pomocou Ukrajine. „Som hrdý na Slovensko, že keď ide o dobrý nápad, tak neváhame Ukrajinu podporiť. Dávame tým jednoznačný signál, že patríme na západ,“ okomentoval na záver.