Etický kodex poslance čeká na schválení. Podle Bělobrádka stačí desatero. Babiš by se měl prý premiér kát

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) přichází s etickým kodexem, který chce prosadit pro dolní komoru Parlamentu. Podnětem k předložení normy bylo doporučení Rady Evropy. Poslanci podle ní nemají pouze dodržovat legislativu, ale svým chováním náležitě reprezentovat význam volené funkce. V Kodexu najdeme devět hodnot – například ohleduplnost, hospodárnost nebo čestnost. Podle předpisu by také nemělo docházet ke střetu zájmů. Podle lidoveckého poslance Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) jde jen o pokrytectví, pokud se Babiš neomluví všem, které urazil. Jeho stranický kolega Ondřej Benešík zase vyzdvihuje kolosální střet zájmů Andreje Babiše.

Podle Vondráčka je poselstvím mimo jiné dobré chování. „Z hlediska obecného má etický kodex pozitivní dopad na celou společnost prostřednictvím posílení vlády práva, jestliže dojde k určité kodifikaci toho, čemu se říká dobré chování. Posiluje se právní vědomí veřejnosti a zejména s ohledem na silné mediální pokrytí nás, členů Poslanecké sněmovny, a jejich výraznou viditelnost ve vztahu k veřejnosti, může etický kodex zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny,“ uvedl Vondráček ke smyslu kodexu.

Účelem předpisu je snaha kultivovat parlamentní prostředí, na níž se shodla Skupina států proti korupci při Radě Evropy, která tento kodex doporučila přijmout všem členským zemím.

„Poslanci mají povinnost nejen ctít literu zákona, ale také jít společnosti jako celku příkladem svou nezkorumpovatelností prostřednictvím zavedení a prosazování svých vlastních kodexů chování,“ zní doporučení Skupiny států proti korupci.

Žádní rodinní příslušníci za asistenty, ani urážky mezi poslanci

V kontextu zásady hospodárnosti by poslanci nesměli zaměstnávat své příbuzné coby asistenty. „To obzvláště platí tam, kde by poslanec využíval veřejných zdrojů určených pro řádný výkon funkce k saturování osob, které nesplňují odborné a morální předpoklady pro spolupráci s poslancem,“ uvádí Vondráček v důvodové zprávě.

Předpis by také poslance nabádal k čestnosti a důstojné reprezentaci zákonodárné moci. „Poslanec při plném zachování práva na kultivovanou kritiku vždy jedná čestně, je poctivý a pravdomluvný, usiluje o to být vzorem občanům České republiky a důstojným nositelem moci zákonodárné,“ zní v návrhu usnesení.

Kodex také apeluje na ohleduplnost. Podle ní by poslanci měli vést diskuse se svými názorovými oponenty ve vší vážnosti a zdržet se jakýchkoliv urážek.

„Poslanec se zejména vyhýbá nepřiměřeným projevům emocí, vulgaritám a sexistickým, diskriminačním či znevažujícím vyjádřením vůči jednotlivci či osobám z jiných skupin a menšin. Jedná se o osoby jiného etnického původu, barvy pleti, rasy, víry a náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení, věku nebo politického a světového názoru,“ stojí také v návrhu usnesení.

Bělobrádek, Benešík ostře proti Babišovi

Poslanci ve Sněmovně ale nejsou jednotní v názoru na etický kodex. Například Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) pro VH uvedl, že se nejdřív ale musí Babiš omluvit všem, které urazil. „Pokud se poslanec Babiš neomluví alespoň poslancům a europoslancům (včetně zahraničních), které pozurážel (stačí za veřejné urážky) tak je to jen pokrytectví. Politikům by úplně stačilo, kdyby se řídili tisíce let starým etickým kodexem. Desaterem. Zcela by stačilo 4.-10. přikázání,“ vyjádřil se pro VH poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL.

Jeho stranický kolega poslanec Ondřej Benešík (KDU-ČSL) žádný etický kodex nepotřebuje. Vždy se podle svých slov snaží chovat a jednat eticky. „Máme přece zákony a obecné a etické morální normy. Ty platí snad i pro poslance,“ vyjádřila se Benešík a obul se do Babiše.  „Pokud by ale poslanci hnutí ANO předložili i rezignační dopis trestně stíhaného premiéra s kolosálním střetem zájmů, kodex bych podpořil. Mimochodem, před časem mělo hnutí ANO ve svém stranickém etickém kodexu pasáž o tom, že když bude jeho člen trestně stíhán, bude muset rezignovat. Po provalení kauz pana premiéra, pokud se nepletu, tato pasáž z kodexu zmizela“, tepuje premiéra a šéfa hnutí ANO zlínský poslanec.

Některé části kodexu by výrazně proměnily stávající podobu jednání sněmovny, která jsou často vyhrocená a provázená osobními útoky.

Etický kodex už přijali poslanci ve Francii, Německu, Polsku, Litvě, Lotyšsku či Lucembursku..