Čaputová podpisom novely zákona o cestnej premávke schválila nové sankcie pre motoristov!

Nové sankcie pre motoristov schválila svojím podpisom novely zákona o cestnej premávke. Zmeny sa dotknú viacerých oblastí, pričom novela bude účinná od 1. augusta tohto roku. Okrem sakncií so sebou prinesie i zmeny v znížení vekovej hranice pri získaní niektorých typov vodičského oprávnenia.

Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom bude podľa novej novely patriť i držanie a obsluhovanie telefónu bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla. Zvyšujú sa i horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur).

K závažným porušeniam sa zaradí i opakované a výrazné prekračovanie rýchlosti. Vodič sa ho dopustí, ak v obci prekročí rýchlosť o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce 60 kilometrov za hodinu. V blokovom konaní bude najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur.

Ak polícia vyhodnotí konanie vodiča ako závažný priestupok, a to trikrát počas jedného roka, vodič sa musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

Vodičské preukazy C a CE budú môcť získať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE sa minimálny vek zníži z 24 na 21 rokov. Podmienkou však bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.

„Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, ho bude do dovŕšenia veku 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 kilometrov,“ uviedol rezort vnútra.

Príslušníci ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálni vojaci, ktorí získajú vodičský preukaz na skupiny C a D v skoršom veku, ako je základný minimálny vek, ich budú môcť využívať iba na území Slovenskej republiky. Vodičské oprávnenie skupiny B sa má rozšíriť na vozidlá s pohonom na alternatívne palivá do 4 250 kilogramov.

Novelizáciou sa má tiež odstrániť problém, ktorý nastal po výmene dodávateľa tabuliek s evidenčným číslom, keď nebolo možné dočasne vydávať všetky druhy tabuliek. Do zákona sa doplní zníženie správneho poplatku o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté.

Tiež sa menia niektoré výnimky, či dočasné zrušenia niektorých povinností, ktoré sa zaviedli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Ide napríklad o možnosť neabsolvovať po dosiahnutí 65 rokov pravidelné lekárske prehliadky v súvislosti s vodičským preukazom.

Novela zákona sa dotkne aj ľudí, ktorí na Slovensko prišli z Ukrajiny. Po novom sa už nebudú musieť kvôli technickej a emisnej kontrole auta vracať do vlasti, ale obe prehliadky môžu s autom absolvovať na Slovensku.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk