Budeme sa očkovať v lekárňach? Dôjde k posúdeniu zmeny legislatívy!

Na snímke zdravotníèka naahuje injekènou striekaèkou z ampulky vakcínu Novavax poèas vakcinácie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici dòa 10. marca 2022. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici dnes ministerstvo zdravotníctva SR spúša oèkovanie vakcínou Nuvaxovid od spoloènosti Novavax. Vakcína je dvojdávková a je urèená len pre dospelých. V Banskej Bystrici 10. marca 2022. FOTO TASR - Ján Krošlák

Ministerstvo zdravotníctva to avizuje to v súvislosti s novelizáciou zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je v auguste, informuje rezort na portáli právnych predpisov Slov-Lex. Lekárnici sú pripravení očkovať, deklaroval ešte v máji prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Ozrejmil vtedy, že spustenie je v kompetencii inštitúcií.

Ministerstvo zdravotníctva SR následne odhadlo, že by sa mohlo začať v prvom kvartáli roku 2023. V prvom kroku by išlo o očkovanie v lekárňach proti chrípke. Vo verejných lekárňach sa podľa lekárnikov očkuje minimálne v 14 krajinách Európy. Ministerstvo posúdi aj možnosť zmeny pravidiel pre nekomerčné klinické skúšanie a možné rozšírenie internetového výdaja liekov o mobilnú aplikáciu.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk