Upozornenie hlavného hygienika! Rodičia by malo byť féroví

Ak sa chystáte dať deti do letného tábora, platia pre vás ako rodičov nové pravidlá. Zmeny nastanú aj pre organizátorov detských podujatí. Úrad verejného zdravotníctva vydal nové usmernenia k organizácii hromadných podujatí. Menia sa i pravidlá pre detské pobytové letné tábory. A to tak pre ich organizátorov ako i pre rodičov. Ide o viacdňové aj jednodňové tábory minimálne piatich detí a mládeže do veku 18 rokov.

Pred nástupom do tábora je potrebné mať od pediatra potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Ten ho môže ho vydať najskôr mesiac pred pobytom. „Nie je úplne v poriadku, ak rodičia prídu za obvodným lekárom s tým, že potrebujú iba podpísať papier do tábora,“ uviedol pre TASR pediater Jozef Serafín z detského oddelenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.

Pediater priblížil, že ide o odborné vyšetrenie, keď lekár zhodnotí, či dieťa nemá nejaké prenosné ochorenie alebo prípadné iné zdravotné ťažkosti. Ak dieťa užíva lieky alebo si jeho zdravotný stav vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú podľa usmernenia aj tieto skutočnosti.

Zákonný zástupca musí pred nástupom do tábora aktiež potvrdiť bezinfekčnosť dieťaťa písomným prehlásením. To nesmie byť staršie ako jeden deň pred samotným nástupom na tábor.

Úrad verejného zdravotníctva vydal aj usmernenia pre tých, ktorí chcú tábory ponúkať. Okrem iného, akýkoľvek tábor môže byť organizovaný len na základe písomného rozhodnutia o konaní zotavovacieho podujatia, ktoré vydá príslušný regionálny úrad.

Organizátor zodpovedá za to, že zariadenie, v ktorom sa zotavovacie podujatie uskutočňuje, spĺňa požiadavky pokiaľ ide o umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie a prevádzku.

K jeho povinnostiam patrí i predloženie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti detí, o odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí a osôb manipulujúcich s potravinami.Pri kontrole musí preukázať spôsob zásobovania pitnou vodou, ďalej údaje o kvalite vody, spôsob stravovania, nakladania s odpadom a splniť i ďalšie kritériá.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: Unsplash