Blíží se konec call center?! Manažeři varují poslance před hlasováním novely o el. telekomunikacích

S pokrokem společnosti a postupné digitalizaci se objevují problémy s udržením soukromí. Proto se v minulosti schválil zákon o ochraně osobních údajů, který uvádí, že bez souhlasu dotčené osoby nesmí být zveřejněné její osobní údaje. V poslanecké sněmovně se však nyní bude řešit novela zákona o telekomunikačních službách, která by měla zamezit využívání telefonních čísel bez toho, aniž by s tímto uživatel souhlasil. Nechtěné telefonáty z callcenter nabízející nejrůznější služby od energií po pojištění by se nově mohly stát minulostí. Před tímto hlasováním nicméně varují zástupci společností z oblastí obchodu a marketingu, kteří se obrátili na poslance s dopisem. 

Dnes firmy nemohou kontaktovat pouze ty potenciální zákazníky, kteří ve veřejném seznamu uvedli svůj nesouhlas s kontaktováním za účelem marketingu. Novela by tak měla tento systém převrátit. Marketingová reklama by nově v případě schválení mohla být využívána jen u těch účastníků, kteří ve veřejném seznamu uvedou souhlas k využíváním čísla na tyto účely. 

Jednatelé, ředitelé a vedoucí různých telekomunikačních společností jako třeba Moravské naftové doly, česká Masna či Atoda telemarketing  sepsali v dopise adresovanému poslancům dopady přijetí novely zákona. Upozorňují na to, že změny v zákoně by se negativně dotkly i jiných odvětví, než jsou callcentra, na která změny primárně útočí. „ Navržená podoba zákona zásadním způsobem mění celou řadu ustanovení, jak budeme v budoucnu v elektronické komunikaci fungovat… vstoupí-li novela v platnost v navrhované podobě, zastaví se veškerý obchod tak, jak jej dnes známe,“ zní v dopise. Podle podepsaných organizací hrozí také zánik statisíce pracovních míst, ale novela může mít přesah do prakticékho života. “ Nebude vám moci zavolat váš zahradník, aby vám po zimě upravil trávník, ani zubař vás nebude moci pozvat na prevenci,“ varují firmy.   

Jejich obavy nicméně sdílí i předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, který podrobil navržená ustanovení rozboru. „Novela ZoEK bude mít v neposlední řadě likvidační dopad i na provozovatele služeb založených na kontaktování osob pro marketingové účely, resp. provozovatele call center,“ uvedl ve svém stanovisku.  

Novela zákona leží ve Sněmovně v druhém čtení a byla zařazena už na dubnový pořad schůze. Hospodářský výbor přijal k tisku usnesení, ve kterém zohlednil celou řadu pozměňovacích návrhů, týkajících se ale převážně jiných aspektů zákona.

Co je marketingový hovor

Důležité je tak připomenutí a vysvětlení, za co se považuje marketingový hovor, jelikož na všechna tato odvětví by měl zákon vliv. „Marketingovým hovorem je jak prodej služeb, či zboží, tak nabídka zaměstnání, péče o zákazníka včetně řešení reklamací, získávání prostředků pomocí fundraisingu, marketingový průzkum a výzkum, retenční hovor za účelem zabránění odchodu zákazníka ke konkurenci, pozvání obchodního partnera do restaurace, či divadla a mnoho dalších důvodů hovorů,“ z čehož vyplývá, jak velkého okruhu by se změna v zákoně týkala.