Slzy, výhrůžky. Ve Sněmovně stříkaly emoce kvůli homosexuálním manželstvím. Víme, který poslanec změnil názor

Stovky mailů od nejrůznějších iniciativ kontinuálně plnily emailové schránky poslanců a snažily se je přesvědčit na jednu nebo na druhou stranu.  Ve čtvrtek se konečně nadešel den prvního čtení. Pokojné demonstrace se objevily před sněmovnou, stejně jako na Malostranském náměstí. Vysokou hru zajímalo, s jakými argumenty půjdou námi oslovení poslanci do hlasování a podařilo se nám zjistit, kdo změnil názor.

Prozatím v České republice fungují dvě možnosti sezdání, a to tedy takzvané tradiční manželství a registrované partnerství. Nejhlavnějším rozdílem mezi těmito dvěma svazky je jistá exkluzivita těch, kdo jej mohou uzavřít. Manželství tedy prozatím nemohou uzavřít všichni, jen dvě osoby rozdílného pohlaví.

Návrh novely zákona o stejnopohlavním manželství byl předložen v poslanecké sněmovně již v roce 2018, od té doby se ale hlasování oddaluje. Na pořadí se dostalo na 100. zasedání sněmovny. V důvodové zprávě předkládající poslanci vysvětlují tři základní body, proč je nutné tuto změnu provést. Prvním bodem je zajištění stejné důstojnosti a respektu, jako jiným heterosexuálním párům. „Je prokázáno (jak v České republice, tak v zahraniční), že čím více právní řád zrovnoprávňuje gay a lesby a povoluje jim žít se stejnou důstojností a respektem, s tím také stoupá jejich přijímání ze strany společnosti,“ zní ve zprávě. S tímto argumentem však řada zákonodárců nesouhlasila.  

Debata plná citů

Otevřená debata obsahovala mnoho názorů. Někteří poslanci se odkazovali na křesťanství a to, že tradiční manželství by mělo zastávat muže a ženu, nikoliv dvě osoby stejného pohlaví. Jiní zas tento názor vetovali s tím, že láska je neměřitelná a a křesťanství neurčuje pohlaví, mezi kterými by mělo být vybíráno. Rozprava se nesla v citově vypjaté atmosféře. Nechyběly slzy pirátského poslance Tomáše Martínka při čtení dopisu lesbické emigrantky ani vyhrožování Tomia Okamury, který uvedl, že by raději skočil z okna, než by byl jako dítě adoptován homosexuálním párem. 

Poslankyně Zuzana Majerová (Trikolóra) ve svém sněmovním projevu zastává názor toho, že manželství je sňatek muže a ženy, podpoření stejnopohlavního sňatku přirovnává k demolici. „Naší povinností je rodinu a manželství chránit, posilovat a zabraňovat jejímu rozpadu, ne její další demolici napomáhat,“ vysvětluje svůj postoj ve sněmovně. K tomuto výroku se ve videorozhovoru pro VH vyjádřila poslankyně Barbora Kořanová (ANO), která je od samého začátku pro zavedení stejnopohlavního manželství.

V politických stranách panují rozpory. V rozhovoru pro naší redakci nám toto potvrdil Pavel Růžička (ANO), který svůj názor od roku 2019 na stejnopohlavní manželství změnil, na rozdíl od některých stranických kolegů. Poslanec Milan Pour (ANO) ve své rozpravě potvrdil rozmanitost postojů poslanců ANO a přiznal, že je pro zachování manželství v takové podobě, v jaké je dodnes. Upozornil na obavy z nátlaku na přijetí třetího pohlaví, pokud by novela zákona prošla, jelikož se tak stalo u sousedního Německa.

Novela občanského zákoníku nakonec postoupila do druhého čtení, ovšem nikoli ve zkrácené lhůtě, je tedy velmi pravděpodobné, že se nestihne schválit do konce volebního období a následně spadne pod stůl.