Bakala drží dlouhodobě ztrátovou investici. Co za tím stojí? Touha po moci?

Mediální dům Economia ústy předsedkyně představenstva Zuzany Řezníčkové by se v následujících letech rád dostal do plusových čísel. Redakce VH se proto podívala vydavatelství na „zoubek“ a prozkoumala účetní uzávěrky z posledních několika let.  Je evidentní, že mediální dům, do jehož portfolia patří například Hospodářské noviny, server Aktuálně.cz či časopis Respekt, vykazuje dlouhodobou ekonomickou nevýkonnost. Nelze se proto ubránit otázce, proč by se českému podnikateli a investorovi Zdeňku Bakalovi, který je jejím většinovým vlastníkem, vyplatilo dlouhodobě „držet“ výrazně ztrátovou investici. Stojí za tím snad snaha o udržení vlivu a moci?

Hned v úvodu je totiž nutné připomenout, že Zdeněk Bakala, většinový vlastník firmy Economia, figuruje v řadě kauz a policie jej podezřívá ze spáchání několika trestných činů v souvislosti s kauzou OKD. Bohužel policie a justice se dlouhodobě k ničemu nemá, i přesto, že parlamentní vyšetřovací komise jej jednoznačně považuje za podezřelého z trestné činnosti.

Dlouhodobá ekonomická nevýkonnost

A teď k účetním uzávěrkám. Společnosti Economia a.s. za roky 2011 až 2016 plynule klesala celková výše aktiv až na polovinu původní hodnoty. Pokles lze pozorovat i u dlouhodobého majetku, který poklesl také na polovinu. Společnost také rozprodala nemovitosti, které měla ve vlastnictví, když v roce 2011 jí vlastněné stavby měly hodnotu 559 mil. Kč, kdežto v roce 2016 již jen 16,6 mil. Kč. I krátkodobý finanční majetek (pokladna, bankovní účty) poklesl na méně než polovinu původní hodnoty.

Z výsledků hospodaření běžných účetních období vyplývá, že společnost za celé období let 2008 až 2016 vždy kromě roku 2009 vykázala ztrátu. Prostým součtem výsledků hospodaření běžných účetních období dojdeme k závěru, že společnost Economia a.s. od roku 2008 do 2016 vygenerovala ztrátu enormních 433 mil.

S ohledem na tak výrazná záporná čísla se nelze ubránit otázce: Proč? Proč se této investice podnikatel, který je stále považován v moravskoslezském kraji horníky a obyvateli někdejších havířských bytů za úhlavního nepřítele, zuby nehty drží. „Více než investice je pro mne otázkou hodnot,“ řekl již dříve v rozhovoru pro Deník N. Lze ale skutečně věřit, že na prvním místě stojí filantropie před obchodními zájmy? Nebo jsou za tím snad jiné mocenské či vlivové zájmy? Což by se jistojistě rozcházelo se základní filosofií vydavatelství. „Mediální dům Economia chce být symbolem svobodné žurnalistiky a hodnotného obsahu“, uvádí na stránkách vydavatelství Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva.

Podíváme-li se dále a prozkoumáme-li tržby společnosti, vidíme, že ty jsou pak od roku 2011 relativně stabilní, z 680 mil. Kč v roce 2011 dosáhly minima 579 mil. Kč v roce 2013, aby v následujícím roce 2014 naopak dosáhly maxima 842 mil. Kč, a v následujících letech se ustálily na hodnotě cca 750 mil. Kč. Závažnou informace je též postupný nárůst nesplacených závazků po lhůtě splatnosti v posledních třech letech z 11,5 mil. Kč na 45,8 mil. Kč. Pokud by tento trend pokračoval, nasvědčovalo by to tomu, že společnost čelí závažným ekonomickým problémům.

V jednom roce se zadařilo

Abychom nebyli tak kritičtí, lze zmínit také jeden pozitivní aspekt. Ztráta 14,2 mil. Kč, vykázaná v roce 2016, je nejnižší za celé období, a je zde možnost, že by společnost v roce 2017 mohla vykázat zisk. Což se tak také stalo. Vydavatelství v roce 2017 vykázalo konsolidovaný zisk 1,8 milionu korun. Tržby stouply o čtyři procenta na 878,6 milionu korun. Nicméně  ztrátový trend pokračoval i v následujících letech.  I za rok 2019 firma zůstala v minusovém hospodaření. Zajímavé pak ale je, že Řezníčková na počátku roku 2020 zdůraznila, že i přesto, že Economia je výrazně ztrátová, není na prodej.

Kauza OKD

Závěrem je potřeba okrajově zmínit kauzu OKD. V souvislosti s privatizací OKD a podezřelými bankovními operacemi, které mohly poškodit OKD o miliardy korun, Bakalu jako někdejšího hlavního akcionáře vyšetřují česká policie a švýcarské finanční zpravodajství. V srpnu 2007 měly OKD odeslat své mateřské nizozemské společnosti NWR NV, za níž Bakala stál, celkem 7,6 miliardy Kč.

Parlamentní vyšetřovací komise jej jednoznačně považuje za podezřelého z trestné činnosti, ale policie a justice se dlouhodobě k ničemu nemá a ani na závěry této komise nijak nereagovala. Vždy se spustí „šaráda“ s dalšími výslechy a opatřováním dokumentů, ale to je po tak dlouhé době zcela bezpředmětné. Tady jde o odvahu k právnímu posouzení věci a k vydání rozhodnutí – obvinění Bakaly z trestné činnosti, vedení přípravného řízení a podání žaloby k soudu. A to se neděje.