Zvýšený prídavok na dieťa!

Dieťa, ktoré od septembra nastúpi prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, má nárok na zvýšený prídavok.

 

 

Jeho celková výška bude 136,33 eura, pričom rodičom prvákov bude zvýšený prídavok vyplatený v októbri. Pre TASR to potvrdili z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.  Od 1. septembra 2019 má dieťa, ktoré nastúpilo prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, nárok na zvýšený prídavok. „Rozšíril sa tak účel prídavku o čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa,“ uviedli z ústredia.
 

V praxi to znamená, že rodičovi takéhoto dieťaťa vyplatia popri riadnom, mesačne vyplácanom prídavku na dieťa, aj jednorazový zvýšený prídavok. „Celková suma prídavku sa tak zvýši o 106,33 eura za mesiac september. Celková výška prídavku tak bude 136,33 eura,“ priblížili z ústredia. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz.  Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nie je potrebné, aby rodič žiadal o tento zvýšený príspevok na úrade práce. Príspevok bude vyplácaný automaticky. „V prípade, ak oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa v Slovenskej republike, ale prídavok poberá v inom členskom štáte EÚ, nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa,“ informovali z ústredia. Podľa súčasnej platnej legislatívy poskytovanie tohto zvýšeného príspevku sa od januára 2023 ruší, potvrdilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk