Finančný príspevok od vlády za úhradu tovarov a služieb!

10 May 2019, Baden-Wuerttemberg, Rottweil: ILLUSTRATION - 20, 50, 100 and 200 euro banknotes are lying on a table in an apartment. Photo: Silas Stein/dpa

Za úhradu tovarov a služieb by ľudia mohli získať finančný príspevok, a to na základe pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient.

 

 

Cieľom je efektívne znižovanie daňovej medzery a eliminovanie krátenia prijatých tržieb. Počíta s tým návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR predložili poslanci OĽANO Anna Andrejuvová a Milan Vetrák.
Finančný príspevok má byť poskytovaný fyzickým osobám po splnení podmienok prostredníctvom mobilnej aplikácie. „Pôjde teda o zapojenie širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo v konečnom dôsledku prispeje k motivácii podnikateľov vydávať pokladničné doklady,“ priblížili predkladatelia v materiáli.
 

Úhradu určených tovarov a služieb by mal žiadateľ preukazovať pokladničným dokladom vyhotoveným pokladnicou e-kasa klient. Poskytnutie finančného príspevku podlieha aj ďalším podmienkam, ako je napríklad vek žiadateľa. Príspevok by malo poskytovať Ministerstvo financií (MF) SR prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR, ktoré na účely jeho vyplatenia má prevádzkovať osobitnú aplikáciu. Pre uplatnenie nároku na príspevok sa má každá oprávnená osoba zaregistrovať prostredníctvom tejto aplikácie. Nárok na finančný príspevok by sa mal uplatňovať vložením QR kódu uvedeného na pokladničnom doklade do mobilnej aplikácie. Príspevok má byť následne vyplatený úhrnne do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si žiadateľ nárok uplatnil, a to na účet.
 

Konkrétne tovary alebo služby, za úhradu ktorých má byť poskytnutý finančný príspevok, obdobie uplatňovania nároku na tento príspevok a výšku finančného príspevku za ich úhradu by mala ustanoviť vláda nariadením. Odhadovaný hrubý finančný dosah na vyvinutie a prevádzkovanie mobilnej aplikácie je vo výške do 756.000 eur s DPH, z čoho 458.000 eur s DPH je jednorazová investícia a 298.000 eur s DPH sú ročné výdavky. Návrh zákona však predpokladá aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zapojenie širokej verejnosti do kontroly podľa predkladateľov prispeje k motivácii podnikateľov vydávať pokladničné doklady a tým efektívne znižovať daňovú medzeru. Účinnosť zákona navrhujú predkladatelia na 15. novembra tohto roka.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk