Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek. V príhovore im pripomenula, že sú elitou akademickej obce a majú teda významný vplyv na formovanie akademického prostredia, ale aj vzdelanostnej úrovne celej spoločnosti. Informoval o tom hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Hlava štátu novovymenovaným profesorom a profesorkám najprv poblahoželala, no pripomenula im aj záväznosť ich nového statusu a očakávania, ktoré s ním prichádzajú. Prezidentka poznamenala, že síce žijeme v dobe veľkých objavov a pokroku, no zároveň čelíme aj naliehavým civilizačným hrozbám. Podľa nej ich môžeme prestáť len vďaka vhodnej vzdelanostnej úrovni a odbornej kvalifikácii, pretože krízam dokáže lepšie odolávať vzdelaná spoločnosť, ktorá je imúnnejšia voči dezinformáciám a je schopná robiť racionálne sa rozhodovať. Čaputová ďalej zdôraznila práve formatívny vplyv novovymenovaných profesorov a profesoriek – vplyv na akademickú sféru i spoločnosť.

Zdôraznila taktiež, že profesori i profesorky majú významný vplyv pri formovaní mladej generácie vysokoškolákov. „Očakávam, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka vám centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality, kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. Slovensko to potrebuje viac, než kedykoľvek doteraz. Slovensko tiež potrebuje, aby ho vzdelaní a kvalifikovaní ľudia neopúšťali. Potrebuje pozitívne príklady a istotu, že predmetom ocenenia – materiálneho i spoločenského – je talent a poctivá práca,“ vyjadrila sa. Dodala, že bez ohľadu na to, ako sme okolnosťami nútení meniť naše priority, vzdelanie vždy musí byť medzi nimi. „Ak máme tento cieľ dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj,“ povedala ďalej v príhovore prezidentka. Poznamenala však, že tento cieľ sa zatiaľ nedarí napĺňať.

Novými profesormi sú Peter Adamišin v odbore manažment, Tomáš Bakalár v odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Mariana Brozmanová v odbore normálna a patologická fyziológia, Peter Drotár v odbore informatika, Ľuboslav Dulina v odbore priemyselné inžinierstvo, Juraj Gazda v odbore informatika, Anton Horváth v odbore biochémia, Stanislav Jacko v odbore banská geológia a geologický prieskum, Róbert Jajcay v odbore matematika, Branislav Kolarovszki v odbore chirurgia aj Emil Kršák v odbore aplikovaná informatika.

Medzi novovymenovanými profesormi sú aj Zdenko Machala v odbore fyzika, Katarína Mikušová v odbore biochémia, Radovan Nosek v odbore energetické stroje a zariadenia, Renáta Panocová v odbore neslovanské jazyky a literatúry, Eva Petrovová v odbore veterinárna morfológia a fyziológia, Martin Pipíška v odbore environmentálne inžinierstvo, Daniel Slivka v odbore religionistika, Jakub Soviar v odbore manažment, Maximilián Strémy v odbore automatizácia, Peter Šajda v odbore systematická filozofia a Slávka Tomaščíková v odbore neslovanské jazyky a literatúry.

Titul profesor už prináleží aj Dušanovi Trančíkovi v odbore filmové umenie a multimédiá, Petrovi Urbanovi v odbore ochrana a využívanie krajiny, Vladimírovi Varsikovi v odbore klasická archeológia, Jánovi Ochodnickému v odbore výzbroj a technika ozbrojených síl a Viole Tamášovej v odbore odborová didaktika.