ZMOS a ÚMS sa osobitne obracajú na poslancov! „Ich parlamentný súhlas s týmto návrhom ublíži aj ich vlastným samosprávam.“

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger (vpravo) a ústredný riadite¾ kancelárie ZMOS Michal Kaliòák poèas tlaèovej konferencie v Žiline vo štvrtok 18. novembra 2021. FOTO TASR - Erika Ïurèová

Najväčšie samosprávne združenia apelujú na poslancov Národnej rady (NR) SR, aby v hlasovaní nepodporili návrhy protiinflačných opatrení, ktoré uberú z príjmov miest, obcí i vyšších územných celkov.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únia miest Slovenska (ÚMS) sa osobitne obracajú na poslancov, ktorí zároveň pôsobia na čele samospráv, prípadne sú členmi obecných i regionálnych zastupiteľstiev. „Musia veľmi dobre vedieť, že ich parlamentný súhlas s týmto návrhom ublíži aj ich vlastným samosprávam, ktoré majú vážne problémy a starosti. Práve preto očakávame, že nepodporia návrh, ktorý posúva samosprávy bližšie k ekonomickej priepasti a výrazne zasiahne tak do nestability ich rozpočtov, ako aj do zníženia objemu financií pre služby obyvateľom,“ upozornil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

ÚMS je presvedčená, že v týchto chvíľach sa ukáže, do akej miery stranícka politika a poslušnosť prevažujú nad skutočnými záujmami obyvateľov miest a obcí a samosprávnych krajov na Slovensku. „Veríme, že minimálne v prípade primátorov a starostov, ktorí sú zároveň aj poslancami NR SR, sa tento princíp neuplatní,“ zdôrazňuje prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček. Samosprávne združenia vyzývajú všetkých poslancov, aby pri rozhodovaní brali do úvahy nielen prognózovaný vývoj príjmov samospráv, ale aj obrovský objem financií, ktorým musia mestá a obce financovať úlohy a povinnosti, aké na nich boli presunuté bez finančného krytia zo strany štátu.

Poslanci parlamentu majú v utorok o 11:00 h hlasovať o posunutí troch zákonov, ktoré plénum prerokúva v tzv. zrýchlenom režime, do druhého čítania. Ide aj o návrhy protiinflačnej pomoci, ktoré rátajú so zvýšením prídavkov na deti, rastom daňového bonusu i príspevkom na voľnočasové poukážky. Samosprávy kritizujú, že tieto opatrenia majú byť financované prostredníctvom zdrojov, ktoré by inak dostali mestá, čo pre samosprávy bude znamenať nútené obmedzenie služieb obyvateľom alebo zavedenie vyšších miestnych daní. Ministerstvo financií sa bráni tým, že nejde o zníženie súčasných rozpočtov samospráv, ale menší nárast príjmov z podielových daní. Samosprávy však upozorňujú, že náklady na stále rozširujúce sa povinnosti stúpajú viac, ako sa zvyšujú daňové príjmy.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: TASR