Žiadatelia o azyl to budú mať jednoduchšie! Prístup na trh práce by mohli mať už po pol roku

Bratislava – Žiadatelia o azyl by mohli mať prístup na trh práce už šesť mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. V súčasnosti platí deväťmesačná lehota. Mali by mať tiež nárok na zabezpečenie sociálneho, psychologického poradenstva a kurz kultúrnej orientácie. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Rovnako sa navrhuje aj mesačný príspevok pre osoby s medzinárodnou ochranou vo výške 1,75-násobku životného minima, ktorý by mohli čerpať počas šiestich mesiacov.

„Cieľom predloženého návrhu zákona je systémovo upraviť prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, ako aj iné ustanovenia zákona o azyle vzhľadom na poznatky a potreby aplikačnej praxe a zosúladenie právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie,“ uviedlo Ministerstvo vnútra SR v predkladacej správe.

Rezort navrhuje tiež uprednostniť posudzovanie a poskytovanie doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov. Zaviesť by sa mohla aj tzv. dlhodobá priepustka, ide o dobu, na ktorú sa žiadateľovi povolí pobyt mimo pobytového tábora.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk