Vláda schválila harmonogram projektov železničnej infraštruktúry: „Realizácia projektov sa stane predvídateľnejšou, čo umožní pripravovať projekty včas, kvalitne a efektívne. „

Bratislava – Vláda v stredu schválila s pripomienkami indikatívny harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Príprava projektov podľa harmonogramu by mala umožniť systematicky realizovať projekty s najvyššou hodnotou za peniaze.

Harmonogram je jedným z míľnikov plánu obnovy. Podľa materiálu je potrebné sústrediť sa na dokončenie už realizovaných stavieb najmä zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a zvládnutie verejných obstarávaní na zhotoviteľa pre vysoko pripravené projekty, opäť najmä financované zo zdrojov EÚ.

Zaraďovanie projektov do harmonogramu je v súlade s materiálom Priority v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry a rešpektuje finančné obmedzenia rozpočtu verejnej správy. Indikatívnym stropom pre celkovú alokáciu má byť úroveň 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách.

Do rozpočtu boli započítané prostriedky štátneho rozpočtu, vlastné zdroje Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a prostriedky zo zdrojov EÚ (indikácie pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Operačný program Slovensko, Nástroj na prepájanie Európy a Plán obnovy a odolnosti SR). Dominantným zdrojom financovania sú podľa harmonogramu práve zdroje EÚ, približne 0,3 % HDP, ktoré sú doplnené o zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje ŽSR na úrovni približne 0,1 % HDP.

„Príprava projektov podľa harmonogramu umožní systematicky realizovať projekty s najvyššou hodnotou za peniaze. Realizácia projektov sa stane predvídateľnejšou, čo umožní pripravovať projekty včas, kvalitne a efektívne. Verejný harmonogram zároveň zníži neistotu v stavebnom sektore,“ konštatuje rezort dopravy v materiáli. Harmonogram by sa mal pravidelne aktualizovať, a to minimálne raz ročne v rámci procesu prípravy rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. Mal by každoročne slúžiť ako podklad pri tvorbe rozpočtu verejnej správy.

Zoznam projektov je v harmonograme rozčlenený do viacerých blokov, ktoré zahŕňajú prebiehajúce projekty, projekty vo vysokom stupni prípravy či projekty, kde je potrebné vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Bloky obsahujú aj nové projekty podľa priorizácie, cielené a finančne návratné projekty, ktoré je možné realizovať ako náhradné v prípade nemožnosti realizovať iné projekty v harmonograme, a finančnú rezervu na havarijné stavy.

Plánované výdavky podľa harmonogramu na rok 2022 predstavujú vyše 473 miliónov eur, v roku 2023 sú plánované v hodnote viac ako 572 miliónov eur, v roku 2024 zhruba 371 miliónov eur, v roku 2025 viac ako 507 miliónov eur.

Za najvýznamnejšie súčasne realizované projekty MDV považuje modernizáciu uzla Žilina, modernizáciu dvoch úsekov projektu Devínska Nová Ves, Kúty, štátna hranica, elektrifikáciu trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a modernizáciu trate Poprad – Lučivná.

Kľúčové projekty pre obnovu a rozvoj železničnej infraštruktúry v rámci projektov vo vysokom stupni prípravy podľa MDV sú modernizácia železničného úseku Čadca – Svrčinovec – štátna hranica ČR/SR (tretia etapa), rekonštrukcia úseku Hronský Beňadik – Tekovská Breznica – Nová Baňa, modernizácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky – Kúty, modernizácia trate Poprad – Spišská Nová Ves, prvá etapa a elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Harmonogram predpokladá, že súčasne realizované projekty budú realizované do roku 2024. Projektová príprava projektov vo vysokom stupni prípravy sa ukazuje ako podstatná v rokoch 2022 až 2024, do roku 2029 nasleduje ich realizácia, pričom väčšina sa prejaví v rokoch 2025 až 2026.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: trend.sk