Zdravotnú poisťovňu zmení od roku 2024 až 146 tisíc Slovákov. Môžu za to benefity alebo nekalé praktiky?

Zdroj foto: Pixabay (free for commercial use)
VšZP? Union či Dôvera? Komu platíte svoje zdravotné poistenie? Za novoročnou migráciou stoja hlavne marginalizované skupiny.

VšZP? Union či Dôvera? Komu platíte svoje zdravotné poistenie? Za novoročnou migráciou stoja hlavne marginalizované skupiny.

Vyše 146 tisíc poistoencov plánuje od budúceho roka presedlať na inú zdravotnú poisťovňu. Zatiaľ čo Štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni ubudnú, novým zákazníkom sa môžu tešiť súkromné poisťovne Dôvera a Union, informuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poisťovňa Dôvera získa v novom roku až 40,876 poistencov a Union 7 873. VšZP stratí viac ako 40 tisíc klientov, a to aj napriek tomu, že opätovne obhájila titul najdôveryhodnejšej značky Slovenska roku 2023.

Dôležitým faktorom, ktorý zavážil pri rozhodovaní boli jednotlivé benefity, ktoré zdravotné poisťovne ponúkali. Medzi ne patrili napríklad dioptrické okuliare, dentálne úkony či príspevky na lieky. Zdravotné poisťovne len za benefity utratili za prvých šesť mesiacov 2023 celkom 30 mil. Eur. Pred dvoma rokmi utratili túto sumu v priebehu celého roka. Finančné prostriedky zdravotných poisťovien tak každoročne stúpajú. Ako uvádza ÚDZS, iné členské krajiny EÚ takéto využívanie zdrojov nemajú povolené.

Obdobne, ako tomu bolo aj v pominulých rokoch, sú obce s najväčšou mierou prepoistení v tých najchudobnejších regiónoch. Pre tieto obce je navyše príznačné vysoké percento rómskej populácie, (až 90%). V obci Sása (okres Revúca) sa napríklad prepoistila takmer polovica obyvateľov a v Rimavskej Sobote v obci Lipovec viac ako 40%.

Využívanie marginalizovaných skupín a porušenie zákona

Nekalým praktikám zo strany agentov zdravotných poistovní sa poistenci nevyhli ani tento rok. V minulosti úrad opakovanie informoval o nelegálnom prepoistení bez vedomia poistenca, poskytovanie klamlivých informácii pri nábore nových zákazníkov, či finančná odmena pri podpísaní zmluvy. Tieto a mnohé iné taktiky sú najčastejšie využívané proti zraniteľným marginalizovaným komunitám.

Úrad aktuálne eviduje od viacerých poistencov z týchto marginalizovaných skupín čestné vyhlásenia, v ktorých uvádzajú, že za podanie prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne prijali peňažné plnenie od osoby konajúcej za zdravotnú poisťovňu. Tieto podnety úrad momentálne preveruje, keďže mohlo dôjsť k porušeniu zákona,“ uvádza Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v stanovisku.

Zmenu zdravotnej poisťovne je nutné oznámiť zamestnávateľovi, a to najneskôr do 8 dní od vykonania zmeny, informuje VšZP. Taktiež je potrebné nezabudnúť o zmenách informovať svojho lekára. Preukaz poistenca obdržia nový zákazníci v priebehu tohto mesiaca. Taktiež existuje možnosť využívať digitálny preukaz, ktorý je dostupný v telefónnych aplikáciách poisťovní.