Zdravotnictví volá o pomoc! Hřib ctí Hippokrata, Zdechovský jde dobrovolničit

Na jaře jsme šili kolektivně roušky a chodili nakupovat seniorům, na podzim se snažíme všelijak pomáhat přetíženému zdravotnickému systému.  Nekontrolovatelné šíření nákazy novým koronavirem vyburcovalo i samotného primátora města Prahy a vystudovaného lékaře Zdeňka Hřiba (Piráti) k dobrovolné pomoci. V úterý se zapojí do služby do jedné z pražských nemocnic. Čin pirátského politika mnohé inspiroval. Například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) zase půjde dobrovolničit do nemocnice v Hradci Králové.

„Od úterý budu pomáhat v jedné z pražských nemocnic jako dobrovolník. Podobně jako mnoho dalších chci v této těžké době nabídnout pomocnou ruku. Lidé v nemocnicích teď potřebují veškerou naši podporu“, napsal pražský primátor na Twitteru s tím, že řízení města je zajištěno.  „Budu se i nadále účastnit jednání krizového štábu i městské rady. Hlavně teď chci ale pomoci a zužitkovat svou lékařskou kvalifikaci. Jsme v tom všichni společně. Bez rozdílu“, vyloučil pochybnosti.

„Na základě žádosti nemocnic a po obeznámení se s možnostmi studentů jsem dnes podepsal první pracovní povinnost. Pomoci ale může kdokoliv, ať už v nemocnici, přes Červený kříž, darováním plazmy nebo jen ohleduplností k ostatním“, pokračoval pirátský politik a chtěl namotivovat ostatní.

Například ve Fakultní nemocnici v Motole aktuálně působí 103 budoucích lékařů. Jde o studenty 2. až 5. ročníků lékařských fakult. „Nejvíce pomáhají na odběrových místech, na covid jednotce, na pneumologické klinice a napříč nemocnicí všude, kde je potřeba,“ uvedla podle serveru Denik.cz mluvčí Pavlína Danková.

Jeho obdivuhodný počin se stal inspirací pro další politiky. Například europoslanec Tomáš Zdechovský jeho čin obdivoval a inspiroval se také k pomoci ve zdravotnictví, i přesto, že lékař není.

„Primátor Prahy mě inspiroval, když se rozhodl pomáhat v jedné pražské nemocnici jako dobrovolník. Já sice nejsem doktor, ale řekl jsem si, že pomůžu také. Proto jsem se jako dobrovolník přihlásil v nemocnici v Hradci Králové na vše, s čím bude potřeba pomoci“, napsal na Twitteru .

Hřib vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Promoval v roce 2006.

 

Text Hippokratovy přísahy

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakeiu a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat.

Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou pro mne jako moji bratři. Pokud po znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.

Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu.

Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí.

Do všech domů, kam vstoupím, budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co se nesmí sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.

Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.