Výsledky veřejné konzultace: Národní strategie umělé inteligence se mění podle zpětné vazby 517 respondentů

Zdroj foto: Pxiabay.com (free for commercial use)
Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje výsledky veřejné konzultace k aktualizaci Národní strategie umělé inteligence, které se zúčastnilo 517 respondentů. Názory zástupců z řad široké veřejnosti, veřejné i soukromé sféry a neziskových organizací budou reflektovány při aktualizaci Národní strategie umělé inteligence.

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje výsledky veřejné konzultace k aktualizaci Národní strategie umělé inteligence, které se zúčastnilo 517 respondentů. Názory zástupců z řad široké veřejnosti, veřejné i soukromé sféry a neziskových organizací budou reflektovány při aktualizaci Národní strategie umělé inteligence.

Dynamický rozvoj a šíření nástrojů umělé inteligence s sebou přináší řadu příležitostí i výzev, na které Česká republika musí reagovat. V souvislosti s aktualizací Národní strategie umělé inteligence Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve dnech od 28. června 2023 do 20. srpna 2023 veřejnou konzultaci, jejímž cílem bylo do procesu aktualizace tohoto strategického dokumentu zapojit co nejširší spektrum aktérů.

„Do veřejné konzultace jsme zapojili jak odborníky, tak nadšence z řad široké veřejnosti. Díky nim jsme získali cenné informace o tom, jak naše společnost umělou inteligenci vnímá. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se zapojili a sdíleli s námi své zkušenosti. Díky tomu se i vy podílíte na aktualizaci Národní strategie umělé inteligence, která se zabývá tématem budoucnosti,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

Celkem obdrželo Ministerstvo průmyslu a obchodu 517 odpovědí od zástupců z řad široké veřejnosti, veřejné správy, soukromé sféry, akademického prostředí, výzkumných institucí i neziskových organizací.

Respondenti odpovídali na otázky v rámci tří bloků. První část dotazníku se zaměřovala na zkušenosti respondentů s umělou inteligencí, další pak na jejich názor na umělou inteligenci a třetí blok otázek byl soustředěn na konkrétní oblasti, které by měly být podle respondentů v rámci aktualizovaného strategického dokumentu primárně reflektovány.

Z výsledků vyplývá, že:

  • Umělá inteligence je vnímána převážně pozitivně, ačkoli respondenti vnímají i možná rizika s ní spojená.
  • Stav výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence v České republice je vnímán pozitivněji než její transfer a využívání v praxi.
  • Česká republika by se měla zaměřovat především na umělou inteligenci v oblasti kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, školství, veřejné správy a průmyslu.
  • Výzkum, vývoj a inovace, transfer umělé inteligence do praxe, etické využívání a právní rámec pro umělou inteligenci a posilování základních dovedností a vzdělávání v oblasti umělé inteligence by podle respondentů měly patřit mezi klíčové oblasti aktualizované Národní strategie umělé inteligence.

„Jsem velice rád, že si lidé uvědomují potenciál, který pro naši společnost i ekonomiku umělá inteligence představuje. Výsledky zároveň ukazují, že lidé nezapomínají ani na výzvy, které jsou s umělou inteligencí spojeny. Česká republika dlouhodobě podporuje lidskocentrický přístup k novým technologiím, což bude i nadále zdůrazňováno v aktualizované strategii,“ okomentoval výsledky veřejné konzultace vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Podrobné výsledky veřejné konzultace jsou k dispozici v příloze tohoto článku.

Zdroj: Tisková zpráva MPO