Audit vyvolal vážny spor v Slovenskej lekárskej komore a odvolanie prezidenta Pavla Oravca

Zdroj foto: pixabay.com

Koncom septembra sa začal v Slovenskej lekárskej komore (SLK) spor, ktorý viedol k odvolaniu prezidenta Pavla Oravca. Tento konflikt vyvolal audit, ktorým Oravec inicioval, prebehnutý v marci tohto roka. Jeho zistenia ukázali vážne nedostatky vo fungovaní komory a pristupovali k nim súčasní členovia Rady SLK a Prezídia. Audit sa zaoberal mnohými aspektmi činnosti SLK, vrátane registrácie lekárov, zmlúv a kybernetickej bezpečnosti.

 

Oravec tvrdí, že po prednesení niektorých zistení sa časť členov Rady SLK rozhodla tieto výsledky spochybniť a požadovala, aby auditovanie bolo zastavené. Členovia komory však neposkytli podrobnosti o konkrétnych zisteniach auditu.

Vo svojom verejnom vyhlásení Oravec uviedol, že sa pokúšal riešiť problémy vo vnútri komory, ale narážal na neochotu riešiť tieto problémy a odvolanie mu nedalo šancu na prezentáciu svojich zistení.

Dôsledkom tohto konfliktu bolo rýchle odvolanie prezidenta Oravca na mimoriadnom sneme SLK. Nové vedenie komory tvrdí, že dôvodom odvolania boli údajné porušenia právnych predpisov a vnútorných predpisov SLK zo strany Oravca. Okrem odvolania prezidenta sa od svojich funkcií vzdal aj viceprezident Robert Roland.

Spor v komore pokračuje, pričom Oravec trvá na tom, že postupoval v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami SLK. Komora však odmieta zverejniť podrobnosti auditu a považuje ho za nevierohodný. Nové vedenie komory tvrdí, že všetky jej povinnosti, ako je registrácia lekárov a udeľovanie licencií, zostávajú nezmenené.

Dočasným prezidentom SLK bol poverený Jaroslav Šimo, a nový prezident bude zvolený do 5. decembra. Oravec zvažuje možné kroky na obranu svojho postavenia a spochybňuje legitímnosť svojho odvolania.

Audit a jeho výsledky vyvolali značný spor v Slovenskej lekárskej komore, a vývoj tejto situácie bude ďalej sledovaný s veľkým záujmom.