Vybraným žiakom základných a stredných škôl poskytne ministerstvo jednorazový príspevok na kúpu notebooku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR spustilo novú schému, ktorá chce podporiť rodiny so školopovinnými deťmi.

Vybraným žiakom základných a stredných škôl poskytne jednorazový príspevok na kúpu notebooku či tabletu s klávesnicou. Príspevok vo výške 350 eur by malo dostať 152-tisíc detí.Ide o poukážkovú schému, žiakom by mala umožniť, aby si zaobstarali zariadenie, ktoré im najväčšmi vyhovuje. Príspevky by mali začať poskytovať počas tohto roka. Schéma cieli na žiakov a študentov zo sociálne slabšieho prostredia, a tiež z domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu.

Informácie o príspevku môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia získať z oficiálnej webstránky www.digitalnyziak.sk., prípadne prostredníctvom call centra. Nárok na príspevok majú aj súčasní študenti prvých ročníkov stredných škôl, príspevok by mali dostať ešte počas tohto školského roka. Projekt je realizovaný v spolupráci Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR. Celková hodnota projektu je viac ako 65 miliónov eur, financovaný je z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe.

„Dnešné deti musia pri vyučovaní aj pri domácich úlohách čoraz viac využívať digitálne zariadenia. Desaťtisíce školákov však nemajú pre to zodpovedajúce digitálne zručnosti a mnohí dokonca ani počítač či notebook. Tento problém potvrdzujú aj výsledky testovania Monitor 9 a IT Fitness Testu, v ktorých sa žiaci základných a stredných škôl za uplynulé dva roky, keď boli z veľkej časti odkázaní na online vyučovanie, zhoršili,“ povedala ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský vysvetlil, že stav digitálnej vybavenosti domácností na Slovensku je rôzny. „Primárnym cieľom projektu Digitálny žiak je vyrovnať štartovacie pozície, zvýšiť dostupnosť digitálnych zariadení a podporiť rovný prístup vo vzdelávaní medzi žiakmi, a to bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú,“ dodal.

Aktuálni prváci na stredných odborných školách a štvorročných gymnáziách podľa výsledkov Monitoru 9 aj IT Fitness Testu mávajú slabšie študijné výsledky. „Sú to žiaci, ktorí sa dva roky učili dištančne, čo sa odrazilo na ich výsledkoch aj na úrovni ich digitálnych zručností. Preto sa aj všetci prváci na stredných školách, bez ohľadu na ich ekonomickú situáciu, zaradili medzi žiakov, ktorí sa môžu uchádzať o digitálny príspevok. Študenti na odborných školách tiež väčšinou potrebujú výkonnejší počítač, ktorý zvládne aj náročnejšie špeciálne programy a digitálny príspevok bude preto pre nich veľkou pomocou,“ vysvetlilo ministerstvo.

 

 

ZDROJ: Webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook