SPP plánuje vybudovať veterný park za viac ako 63 mil. eur

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) plánuje v rámci stratégie diverzifikácie zdrojov energií vybudovať pri Piešťanoch veterný park za viac ako 63 mil. eur.

„Hlavným pozitívom zámeru je splnenie záväzku Slovenskej republiky na splnenie cieľa do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie,“ konštatuje v zámere spoločnosť. Tento cieľ si zase vyžaduje dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisií skleníkových plynov o 55 %, čo nie je možné bez výrazne vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energie.

Ako ďalej zdôrazňuje SPP, výroba elektrickej energie z veterných turbín patrí všeobecne k najčistejším. Presný typ veterných turbín, ako aj špecifikácia stavebných objektov a prevádzkových súborov bude podľa firmy detailne spracovaná vo vyššom stupni projektovej prípravy.

 

 

ZDROJ: slovenskaiskra.sk

ZDROJ FOTO: Facebook