Vezme armáda vozidla Supacat „mimo pořadník“? Zbrojaře Sauera podporuje vlivný Opatův spolupracovník

Do kolegia ministra obrany směřuje diskutabilní návrh, aby přednost před nákupem samohybných minometů do výzbroje 4. a 7. brigády dostala akvizice tzv. lehkých útočných vozidel pro nový výsadkový pluk. Za touto iniciativou pravděpodobně stojí společnost LPP Jiřího Sauera a Radima Petráše. Jde o společnost, která je partnerem britské společnosti Supacat, jež by ráda AČR prodala pro účely výsadkového pluku své vozidlo HMT400. Na své straně má LPP vlivného spojence - ředitelem jejích strategických projektů je totiž generálporučík (v.v.) Miroslav Žižka, bývalý velitel pozemních sil a první zástupce náčelníka generálního štábu.

Do kolegia ministra obrany směřuje diskutabilní návrh, aby přednost před nákupem samohybných minometů do výzbroje 4. a 7. brigády dostala akvizice tzv. lehkých útočných vozidel pro nový výsadkový pluk. Za touto iniciativou pravděpodobně stojí společnost LPP Jiřího Sauera a Radima Petráše. Jde o společnost, která je partnerem britské společnosti Supacat, jež by ráda AČR prodala pro účely výsadkového pluku své vozidlo HMT400. Na své straně má LPP vlivného spojence – ředitelem jejích strategických projektů je totiž generálporučík (v.v.) Miroslav Žižka, bývalý velitel pozemních sil a první zástupce náčelníka generálního štábu.

Armáda České republiky potřebuje pro svůj nový výsadkový pluk asi stovku tzv. lehkých útočných vozidel. Jde o techniku, jejíž pořízení předpokládala Koncepce výstavby AČR 2030 ve svém milníku 2025. Má jít o zakázku za přibližně 5,5 miliardy (plus 1,3 miliardy v následujícím období pro 102. průzkumný prapor). Protože ale obranný rozpočet neroste předpokládaným tempem, vzniká kolize s dalšími akvizicemi. Konkrétně v případě LÚV explicitně podle zmíněného návrhu kolize s nákupem samohybných minometů s plánovaným nákladem 7,5 miliardy. Jde o střet mezi obecnou a dlouhodobou potřebou armády navýšit a moderními prostředky zajistit palebnou podporu, a nově identifikovanou prioritou vyzbrojit nový výsadkový pluk, o jehož zformování se zasadil především osobně náčelník generálního štábu Opata.

V materiálu hodnotícím současný stav Strategického programu pozemních sil Armády České republiky 107V08, který má být předložen kolegiu ministra obrany, je doslova napsáno: „Projekt pořízení Samohybných minometů 120 mm (7 440,0 mil. Kč) nebude vzhledem k nově identifikované prioritě pořízení lehkých útočných vozidel (dle KVAČR 2030) realizován v tomto programu a bude přesunut do navazujícího programu.“

Otevřená lehká útočná vozidla mají nahradit vysloužilé Land Rovery Kajman. A existuje-li výsadkový pluk, je nepochybně třeba jej vybavit technikou, kterou potřebuje. Problémem je, je-li tak činěno přednostně a na úkor jiných dlouhodobě připravovaných akvizic, které mají řešit problém zastaralosti vybavení a době neodpovídajících schopností páteřních útvarů armády, v tomto případě akvizice samohybných minometů.

Generál Žižka, současný ředitel strategických projektů LPP, z armády odešel v roce 2017 pro „nadbytečnost“, o jeho odchodu rozhodl tehdejší náčelník generálního štábu generál Bečvář. Naopak s dnešním náčelníkem generálního štábu generálem Opatou, který velkou měrou přispěl ke zřízení výsadkového pluku, jej pojí intenzívní spolupráce v Bruselu: „s Alešem Opatou jsme nicméně v Bruselu skvěle spolupracovali. Moc si toho cením,“ uvedl generál Žižka v rozhovoru pro Aktuálně.cz v roce 2017. Dnes tedy generál Žižka řídí strategické projekty společnosti Jiřího Sauera, která pro „Opatův“ výsadkový pluk chce nabídnout nová útočná vozidla. A nově je identifikována priorita právě jejich pořízení. Není těžké uhodnout, odkud tento záměr přichází, a zmíněné osobní vazby poněkud zpochybňují autoritativně prosazovanou změnu.

Vazby na Rusko a do Sněmovny

Jiří Sauer, statutární ředitel společnosti L.P.P. holding, která se podlí na důležitých zbrojních akvizicích v celé republice, ovládá od května roku 2020 firmu Glance Avionics napojenou na ruské podnikatele z oblasti obranného průmyslu. Sauerovo podnikání se zaměřením na východ není však žádnou novinkou. Obdobné kontakty navazoval už v minulosti. Působil totiž jako ředitel pro obchod a logistiku Leteckých opraven Malešice (LOM) a jeho úkolem bylo zajišťovat mimo jiné komplikované dodávky náhradních dílů na helikoptéry Mi z Ruska a dalších postsovětských republik. Podle zjištění redakce Vysokahra.cz vstoupil Sauer od 1.10. 2020 jako společník do firmy RobotScientific. Tu vlastní František Šulc, vlivný konzultant Poslanecké Sněmovny v oblasti obranného průmyslu.