V termináli Dobrá preložili vlak z Číny, ktorý prišiel po hodvábnej ceste

Čierna nad Tisou – Konečne svitá na lepšie časy a môžeme hovoriť o začiatkoch rozvoja intermodálnych prepráv na trasách novej hodvábnej cesty cez Ukrajinu a Slovensko.

Prekládka intermodálneho vlaku z Číny podľa BTS splnila očakávania, ako aj dohodnuté časové i kvalitatívne kritériá určené objednávateľom prepravy – Metrans. Spoločnosť poznamenala, že hovoriť o jednom vlaku vo vzťahu ku kapacitám a službám, ktoré má poskytovať TKD Dobrá, je málo.

Pre možnosť plánovania rozvoja terminálu je  jednoznačne potrebná aj podpora štátu, štátnej správy a samosprávy.

Terminál v Dobrej môže zmanipulovať denne 430 TEU (ekvivalent dvadsaťstopovej jednotky), čo znamená štyri a pol uceleného vlaku. V predchádzajúcom období terminál zmanipuloval priemerne 8,8 tis. TEU za rok, čo bolo 89 vlakov. Súčasná maximálna kapacita terminálu predstavuje 1 575 vlakov ročne, ale terminál je využívaný minimálne v pomere ku svojej kapacite a možnostiam využitia.