V roku 2026 budeme mať 160km cyklotrás, cyklodoprava má na Slovensku budúcnosť

Zdroj foto: reprofoto

Doprava na Slovensku bude bezpečnejšia, ekologickejšia a prospeje aj nášmu zdraviu, uviedla Vašáková. Je to druhá najekologickejšia doprava okrem tej pešej. Už 1. júna začína kampaň bicyklom do práce a je prihlásených 8500 ľudí. Z 50-tich projektov, ktoré prišli bolo úspešných 25 projektov, podarilo sa vybrať projekty, ktoré sú cykloobslužné a to je novinka. Ministerstvo dopravy nepodporuje projekty, ktoré sú cykloturistické a slúžia na voľnočasové aktivity, ale tie ktoré slúžia na dochádzku za prácou a do škôl. 

 

Ministerstvo dopravy z prvej cyklovýzvy podporí 25 projektov, vďaka ktorým na Slovensku pribudne 80 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných cyklotrás. Ministerstvo dopravy vyhlási ďalšie dve výzvy, na ktoré má pre samosprávy vyčlenených ešte 55 miliónov eur, informoval v pondelok minister dopravy Pavol Lančarič spolu s riaditeľom sekcie stratégie MD Rastislavom Cenkým a podpredsedníčkou vlády pre plán obnovy Líviou Vašákovou.

„Veľký záujem o výzvu jednoznačne svedčí o tom, že cyklodoprava na Slovensku má budúcnosť. Týchto 25 projektov je veľkým krokom k zlepšeniu podmienok cyklistov a verím, že budeme motivovať ľudí, aby autá vymenili za bicykle,“ uviedol Lančarič. Dodal, že z alokovaných zdrojov do roku 2026 vznikne na Slovensku vyše 160 kilometrov nových cyklotrás. Tieto prostriedky sú podľa ministra určené pre samosprávy, mestá, obce, kraje či rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestami, ktoré za tieto peniaze môžu stavať.

Cieľom je, aby cyklotrasy neslúžili iba na oddychové aktivity, ale aj na dochádzanie do práce, školy či na stanicu alebo na spájanie obcí s mestami. Rastislav Cenký uviedol, že 80 kilometrov cyklotrás znamená, že naplnili polovicu cieľa.

Alokovaná suma na cyklotrasy mala byť pôvodne 105 miliónov eur, došlo však k jej kráteniu. „Museli sme pristúpiť k aktualizácii plánu obnovy. Slovensko vďaka lepším hospodárskym výsledkom v rokoch 2020 a 2021 dostane z plánu obnovy o vyše 300 miliónov eur menej. Oslovili sme rezorty s tým, aby navrhli, kde dôjde k nejakej úspore, tým pádom došlo ku kráteniu niektorých investícií,“ uviedla Lívia Vašáková. „Dnes tak prinášame výborné správy pre cyklistov, ich bezpečnosť, ale aj pre životné prostredie,“ uviedla Lívia Vašáková.