Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje zmeny v ambulantnej pohotovostnej službe

Zdroj foto: reprofoto

Ministerstvo zdravotníctva informuje o zmenách ktoré navrhuje vo fungovaní ambulantnej pohotovostnej  služby v pediatrii. Sú to tri časti ktoré navrhujú a to krátenie času času APS o 2 hodiny a to z 22 hodiny na 20 hodinu. Je to z dôvodu dostupnosti lekární a dodržiavanie zákonníka práce pretože práca by nemala byť 15 hodín ale 12 hodín, preto ju skracujú. Navyšujú cenový výmer pre fungovanie APS, tak aby sa podporila ambulantná sféra. Bude sa meniť sieť ambulantných služieb, bude sa redukovať. netreba sa obávať, týmito opatreniami nedôjde k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti. 

 

Na stredňajšom rokovaní  kabinet schválil: ambulancie pohotovostných služieb budú od zdravotných poisťovní dostávať vyšší mesačný paušál. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré mení výšku úhrad za poskytovanie stomatologickolekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby.

Výška paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa tak od 1. júna zvýši z 10 303 na 12 442 eur. Počas prechodného obdobia, do konca roka, bude výška úhrady 13 897 eur.

Navrhovanú právnu úpravu ministerstvo pripravilo v reakcii na zvýšené ekonomicky oprávnené náklady ambulancií. Jej cieľom je upraviť výšky úhrad tak, aby sa zabezpečilo ich primerané finančné krytie, aby ambulancie mohli plniť svoju funkciu v požadovanej kvalite a na adekvátnej úrovni.

Na rokovaní  Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo zmeny vo fungovaní APS.  Sú to tri časti ktoré navrhujú a to krátenie času času APS o 2 hodiny a to z 22 hodiny na 20 hodinu. Je to z dôvodu dostupnosti lekární a dodržiavanie zákonníka práce pretože práca by nemala byť 15 hodín ale 12 hodín, preto ju skracujú.