Umělá inteligence v lékařství: Plzeň představuje software usnadňující zdravotnické úkony

Zdroj foto: ZČU / public domain
Inovativní spolupráce mezi Fakultou aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni a společností ICZ přináší sofistikovaný software. Umělá inteligence v lékařství má zjednodušit lékařskou administrativu a další zdravotnické úkony.

Inovativní spolupráce mezi Fakultou aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni a společností ICZ přináší sofistikovaný software. Umělá inteligence v lékařství má zjednodušit lékařskou administrativu a další zdravotnické úkony.

Jedním z hlavních cílů softwaru je analyzovat zdravotnickou dokumentaci pacienta a automaticky přiřazovat standardizované kódy diagnóz, výkonů či léčiv k vykazování zdravotním pojišťovnám. Tato kódování jsou klíčová pro financování zdravotní péče, a proto přináší efektivitu nejen v pracovním prostředí, ale také zajišťuje správné vyúčtování za poskytnutou péči. Asistent tak zvládne dané parametry určit během několika sekund. Kodér či lékař pak jeho práci už jen zkontroluje a návrh potvrdí, nebo koriguje, uvádí ZČU v tiskové zprávě.

Hlavní řešitel projektu, Pavel Král, ze skupiny Zpracování přirozeného jazyka na katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd vysvětluje, že software má potenciál zvýšit produktivitu lékařů a kodérů o desítky procent. Navíc, testování software na datech FN Brno ukázalo srovnatelnou správnost kódování v oblasti diagnóz mezi počítačem a lidským kodérem. V některých odvětvích, jako je neonatologie, dětská dermatologie, dětská kardiologie nebo chirurgie, dokonce stroj dosáhl takové úrovně kvality, že by mohl kódovat automaticky, bez lidského zásahu.

Testování umělé inteligence v oblasti léčiv

Uspokojivé výsledky vykazovalo i testování v oblasti léčiv, která je z pohledu nákladů velmi významnou položkou v rozpočtu nemocnice. „Pro léčiva je typická velká variabilita, kdy stejné léky od různých výrobců mají různé názvy. Zde existuje možnost upravit kódování a klasifikaci na míru jednotlivým nemocnicím,“ upozorňuje Král.

V současné době se připravuje jeho pilotní nasazení pro kódování diagnóz ve FN Brno. Řada nemocnic zároveň projevila o toto řešení zájem. „Zájem nemocnic o naše jedinečné řešení je velký a pro nás to znamená, že nás podobné projekty spolupráce ještě čekají,“ říká Jiří Kyliš ze společnosti ICZ.

Tato inovativní aplikace ukazuje obrovský potenciál pro zefektivnění a zautomatizování procesů v lékařské administrativě a má ambice stát se nedílnou součástí moderního zdravotnictví.