Programové vyhlásenie vlády bolo schválené: Ukrajina, bezpečnosť, digitalizácia a investície

Zdroj foto: FB Robert Fico
V pondelok odsúhlasila vláda programové vyhlásenie na rok 2023 až 2027 s heslom “Lepšie pokojnejšie a bezpečne žiť”. Ministerstvo vnútra má v pláne sa zamerať na budovanie efektívnej verejnej správy, zvýšiť pripravenosť civilnej ochrany a krízového riadenia. Vláda chce príjímať aj protikorupčné opatrenia, riešiť investície do zabezpečenia ochrany občanov, maximalizovať potravinovú bezpečnosť a okrem iného aj digitalizáciu.

V pondelok odsúhlasila vláda programové vyhlásenie na rok 2023 až 2027 s heslom “Lepšie pokojnejšie a bezpečne žiť”. Ministerstvo vnútra má v pláne sa zamerať na budovanie efektívnej verejnej správy, zvýšiť pripravenosť civilnej ochrany a krízového riadenia. Vláda chce príjímať aj protikorupčné opatrenia, riešiť investície do zabezpečenia ochrany občanov, maximalizovať potravinovú bezpečnosť a okrem iného aj digitalizáciu.

“Slovenky, Slováci, príslušníci národnostných menšín a ďalší občania Slovenskej republiky sa v demokratických parlamentných voľbách 30. septembra 2023 rozhodli ukončiť obdobie chaosu a amatérskych rozhodnutí, ktoré ohrozovali hospodárstvo krajiny, sociálnu súdržnosť spoločnosti a kvalitu života obyvateľov. Novú vládu Slovenskej republiky zostavili politické strany, ktoré od apríla 2020 dôsledne upozorňovali na kroky predchádzajúceho vládneho zoskupenia, ktoré poškodzovali Slovenskú republiku a jej občanov,” uvádza vláda na začiatku svojho vyhlásenia. Zdôraznila, že jednotlivé body v programovom vyhlásení sa opierajú o Ústavu Slovenskej republiky. 

Nové vedenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky chce priniesť okamžité upokojenie situácie v polícii. Ako samotné ministerstvo uvádza, hlavnou prioritou bude v nasledujúcom období ochrana slovenských hraníc, ktorá si bude vyžadovať legislatívne úpravy, tak ako aj efektívnu spoluprácu s partnermi zo zahraničia. Na posilnenie bezpečnosti a ochrany občanov bude ministerstvo a príslušné rezorty spolupracovať so zákonodarcami a verejnosťou. Rozvoj účinného verejného obstarávania sa bude zakladať na troch hlavných pilieroch. V prvom rade na aktívnej kontrole komunikácie občana so štátom na báze životnej situácie občana. Po druhé na efektívnej digitalizácií priestoru a v neposlednom rade na reorganizácií verejnej správy s cieľom zvýšiť jej efektivitu a transparentnosť. 

Zlepšenie civilnej ochrany a krízového managementu

Taktiež má vláda v pláne minimalizovať negatívne dôsledky vojny na Ukrajine na slovenských  občanov. Chce zaviesť pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie situácie. Taktiež berie na vedomie svoj záväzok voči Ukrajine v podobe humanitárnej pomoci, ktorú jej prisľúbila. Akékoľvek riešenia konfliktu na Ukrajine musia viesť ku celoeurópskej stabilite. 

Ficov kabinet chce preveriť pripravenosť prostriedkov civilnej ochrany a krízového manažmentu. V snahe zabezpečenia ochrany obyvateľstva podnikne potrebné kroky v podobe riadenia investícií do tejto oblasti. Nový spôsob riadenia krízových situácií zahrňuje riadenie rizík a kríz, sanáciu a obnovu. V jednotlivých regiónoch dôjde k integrácií potrebných zložiek štátu, samospráv a komunít. 

Budovanie protikorupčnej kultúry a politická etika

Medzi vyššie uvedené priority rezortu bude patriť aj posilňovanie transparentnosti a príprava protikorupčnej právnej úpravy na reguláciu styku funkcionárov s osobami zastupujúcimi záujmy Ako už dávnejšie avizoval Peter Pellegrini ako predseda parlamentu, jedným z hlavných cieľov v politickej komunikácií má byť etika najvyšších štátnych funkcionárov vo forme kódexu a ochota viesť politický dialóg.  V oblasti kultúry má taktiež plány zamerať sa na národné sebavedomie, posilnenie suverenity, štátnosti a prechovávať úctu ku kultúrnym tradíciám. 

Zatraktívnenie pôdohospodárstva

Fundamentálne kroky v pôdohospodárstve budú smerovať ku maximalizácií potravinovej bezpečnosti, ktoré budú spočívať v zabezpečení prístupu obyvateľov ku kvalitným, bezpečným a cenovo dostupným potravinám. Ak by sa cenová hladina mala vyvíjať neprimeraným smerom, vláda príjme patričné opatrenia. Ministerstvo taktiež chce, aby Slovensko dokázalo naplniť svoj agrárny a lesnícky potenciál a zatraktívniť prácu v pôdohospodárskom odvetví. 

Nulová tolerancia medveďa hnedého

Vláda pod vedením ministra životného prostredia bude uplatňovať nulovú toleranciu vlka dravého a medveďa hnedého v obývaných oblastiach a bude včas povolávať zásahové tímy. Taktiež uznáva prejavy klimatickej zmeny a chce plniť záväzky Slovenska v ich eliminácií. Kabinet je pripravený prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácií. 

O post splnomocnenca štátu príde aj Záborská 

Vláda zruší post splnomocnenca štátu na ochranu vierovyznania, nepovažuje ho za opodstatnený. Toto rozhodnutie má štátu ušetriť peniaze. „Vláda nepovažuje naďalej za opodstatnené a efektívne zachovanie agendy a pôsobnosti splnomocnenca vyplývajúcej zo štatútu v rámci štruktúr Úradu vlády Slovenskej republiky. Predložený návrh na zrušenie štatútu má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy,“ uvádza vláda v predložených materiáloch. Od 2021 do júla tohto roka vykonávala funkciu poslankyňa Kresťanskej únie Anna Záborská

Medzi dôležité faktory, ktoré ovplyvnili politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu a postavenie Slovenskej republiky vo svete, za ktoré je zodpovedná bývalá vláda, radí tá nová ignorovanie inflačných tlakov od roku 2020, ktoré má za následok najvyšší nárast cien v Eurozóne. Minulý kabinet Igora Matoviča sa podľa ministerstva zaslúžila o rozvrat verejných financií. Ficova vláda vypichla aj neexistujúci sociálny dialóg a poškodené vzťahy medzi štátom a samosprávami, ktoré sa bude snažiť napraviť.