Tomáš Drucker o ekonomike, sociálnych veciach a daňovom mixe na Slovensku: Zdôrazňuje naliehavosť ekonomických reforiem

Zdroj foto: Tomáš Drucker

V exkluzívnom rozhovore s ekonomickým expertom Tomášom Druckerom sme sa zamerali na kľúčové otázky súčasnej ekonomiky a verejných financií na Slovensku. Drucker zdôraznil potrebu naliehavých reforiem, aby sa zabránilo ekonomickej kríze a problémom so zadlžovaním domácností. Taktiež diskutoval o dôležitosti podpory podnikavosti a inovatívnosti pre budúcnosť krajiny, a o tom, ako riešiť otázky daňového mixu bez zvýšenia daňového a odvodového zaťaženia pre občanov a zamestnávateľov.

 

Aký je podľa Vášho názoru súčasný stav ekonomiky a verejných financií? Akým spôsobom chcete ozdravovať verejné financie? 

Súčasný stav slovenskej ekonomiky je zúfalý, chýbajú jej akékoľvek rozvojové impulzy, premyslená hospodárska politika, pohľad za horizont jedného volebného obdobia. Verejné financie vykazujú rastúce riziko v tom lepšom prípade zhoršenie ratingu a rastúcich úrokov na štátny dlh, a ak sa od prvého dňa po voľbách nezačne odborne a poctivo pracovať, hrozí Slovensku až default, so všetkými následkami negatívnych vplyvov na bežný život ľudí a kvalitu služieb štátu.

Ako vnímate zdražovanie a zadlžovanie domácností? Upozorňujete v tomto kontexte na neetické chovanie  bánk, ako chcete banky prinútiť, aby kompenzovali zvyšovanie úrokov? 

Slovensko má dlhodobo veľký problém, ktorý sa volá nedostupnosť bývania. Výstavba desiatok tisíc nájomných bytov, ktoré sľubovali Kollár, Heger a Matovič sa skončila fiaskom. K tomu sa pridal problém prehnaného zadlžovania domácností, ku ktorému prispeli aj banky. Tu si treba naliať čistého vína. Za súčasnú situáciu sú spoluzodpovedné aj banky. Úverovali sa mnohí ľudia, ktorí čo i len pri drobnom zvýšení úroku nie sú schopní splácať svoje úvery, nehovoriac o náraste cien energií a potravín. (Prepad reálnych miezd je -5%) Zároveň banky za minulý rok zvýšili svoje čisté zisky o viac ako 14% o 103 mil. EUR po zdanení najmä zvyšovaním poplatkov. Preto sme vyzvali banky, aby sa k tomuto problému postavili čelom a svoje mimoriadne zisky za rok 2022 použili na kompenzáciu týmto ľuďom, napr. predĺžením fixácií úrokov ich úverov. V prípade, ak sa budú tváriť, že sa ich to vôbec netýka, potom, musí nastúpiť silný štát a vyrieši túto situáciu mimoriadnym zdanením poplatkov alebo zavedením osobitného odvodu z pasív, ale cieľom je férové prostredie ku ktorému môžu pristúpiť aj banky.

Chcete sa sústrediť na podnikavosť a inovatívnosť? Pokiaľ áno, tak ako? 

Slovensko potrebuje zvýšiť svoju produktivitu a to sa dá docieliť iba zvyšovaním technologického pokroku a inováciami. Dôvod je že Slovensko už stráca ekonomicky aktívnu populáciu a zvyšuje sa počet ľudí nad 64 rokov voči pracujúcim, ktorí pri súčasnej produktivite práce nedokážu zabezpečiť udržateľnosť slovenskej ekonomiky a životnej úrovne občanov. Musíme investovať do vzdelania mladej generácie, do systémov celoživotného vzdelávania pre súčasných zamestnancov a pre ľudí, ktorí si prácu nevedia nájsť, rovnako musíme investovať do verejnej infraštruktúry a priniesť rozvojové impulzy v regiónoch. Musíme konečne začať systémovo investovať do zdravotníctva, sociálnych služieb a ďalších oblastí verejného záujmu. Potrebujeme rozvoj, konkurencieschopné hospodárstvo a silný štát, ktorého prvoradou úlohou je pomôcť občanom. Nie je možné problémy opäť riešiť excelovským škrtaním výdavkov. Potrebuje ich zásadne zefektívniť a decentralizovať tak, aby boli na prospech ľuďom, zamestnávateľom a celej spoločnosti.

 

Chystáte sa zvýšiť daňové odvody? Alebo akým spôsobom chcete postupovať v daňovom mixe? 

Považujeme za kľúčové nezvyšovať daňové a odvodové zaťaženie, a to tak pre ľudí, ako aj pre zamestnávateľov. Naše analýzy hovoria, že sme na strope objemu daní a odvodov, ktoré sú ľudia a zamestnávatelia schopní zo súčasných príjmov zaplatiť. Každé ďalšie zvyšovanie by sa veľmi negatívne dotklo životnej úrovne a schopnosti zamestnávateľov investovať do rozvoja. Skutočným problémom verejných financií nie je objem výdavkov, ale to, čo nimi financujeme. Nie je možné pokračovať v takom neefektívnom poskytovaní verejných služieb. Jedinou cestou je investovať do budúcnosti a zefektívniť každé jedno eur, ktoré míňa štát. A je nevyhnutné decentralizovať – presunúť zdroje z centrálnej úrovne do regiónov, teda vyšším územným celkom, mestám a obciam, ktoré dokážu využívať najmä investičné zdroje adresnejšie.