Reklamovat bez účtenky? Jde to, i když vám obchodník bude tvrdit opak!

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Každý má jistě zkušenost s reklamací zboží, ať už z důvodu poškozeného zboží či nevhodného dárku. Věděli jste však, že zboží je možné reklamovat i bez účtenky? Většina spotřebitelů tuto skutečnost nezná a někteří podnikatelé této neznalosti využívají ve svůj prospěch.

Každý má jistě zkušenost s reklamací zboží, ať už z důvodu poškozeného zboží či nevhodného dárku. Věděli jste však, že zboží je možné reklamovat i bez účtenky? Většina spotřebitelů tuto skutečnost nezná a někteří podnikatelé této neznalosti využívají ve svůj prospěch.

Na uplatnění reklamace máte právo po dobu 24 měsíců po zakoupení zboží. Mezi základní požadavky na uplatnění reklamace patří oznámení vady a požadovaný způsob vyřízení, jak uvádí web dTest.cz. Obrátit se můžete na kteroukoliv pobočku prodávajícího či servis. Vadné zboží je potřeba prodávajících k opravě předat, můžete však žádat uhrazení nákladů, které vám v souvislosti s reklamací vznikly. Reklamovat nelze zboží, na kterém byly vady způsobeny spotřebitelem, případně nedostatky, které byly již při koupi zboží zjevné (např. poškozené balení, kvůli němuž bylo zboží zlevněné). Prodávající také neodpovídá za běžné opotřebení zboží.

Při uplatnění nároku na reklamaci jste také povinni dokázat, jak jste dané zboží zakoupili. Ve většině obchodů se proto reklamace zboží podmiňuje právě předložením papírové účtenky. Podle zákona vám však k reklamaci stačí fotografie účtenky, bankovní výpis s názvem obchodníka, datem a částkou. V případě, že nemáte ani jedno z toho, stále můžete uplatnit svůj nárok na reklamaci zboží, a to například originálním balením či jedinečností zakoupeného zboží. Pomoci vám může také potvrzený záruční list, případně, pokud spor o reklamaci dojde až k soudu, postačí svědecká výpověď, jak píše web Novinky.cz.

S počátkem roku se také změnily některé podmínky pro uplatnění reklamace, jak informuje web Pravoprovsechny.cz. Například byla prodloužena doba, ve které prodávající musí prokázat, že vada na zboží vznikla až po jeho zakoupení, a to z původních šesti měsíců na dvanáct. Při nalezení vady v prvním roce se tak má za to, že vada vznikla již při nákupu a prodávající musí prokázat opak.

Nově se také bude nahlížet na to, zda má zboží dostatečnou životnost. To bude prokazatelné srovnáním se zbožím stejného druhu, případně znaleckým posudkem.  V případě, že se prodávající rozhodne poskytnout “záruku za jakost”, musí tak učinit písemně pomocí záručního listu.

V případě, že se vada na zboží prokáže v době, kdy vám náleží právo na reklamaci, získáváte nárok na odstranění vady, slevu z kupní ceny šíření odstoupení od smlouvy. Odstranění vady spočívá v opravě zboží, případně jeho výměně za nový kus. Nově v této situaci může prodávající zvolit jiný způsob reklamace, pokud by pro něj výměna či oprava zboží byly příliš nákladné. Dávejte také pozor, abyste si opravené zboží vyzvedli včas. Prodávající po vás totiž může vyžadovat poplatek za uskladnění.