Takéto zmeny predstavil v pondelok minister školstva Branislav Gröhling!

Na snímke minister školstva, vedy výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) poèas 12. rokovania vlády SR 19. mája 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Školy by mohli po novom dostávať pedagogických asistentov automaticky.


 Prideľovať by sa mali na triedu v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predkladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Zmeny by mohli platiť od roku 2026. Dovtedy by sa zvýšenie počtu asistentov mohlo financovať s pomocou Európskej komisie. Návrh zmien predstavil v pondelok minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Štát by mal podľa ministra financovať fungovanie asistentov učiteľa povinne. "Riaditeľ nebude musieť žiadať o pozície, asistenta dostane automaticky v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením v danej triede," povedal minister na pondelkovej tlačovej konferencii. Informoval, že zmeny by mohli stáť 361 miliónov eur, plus ďalších približne 40 miliónov eur by malo ísť na pozície v rámci podporných terapií.Počet asistentov by mal podľa odhadov narásť na 18.000. "Mali by fungovať efektívnejšie. Nebudú asistentmi len pre jedného žiaka, ale všetkých, ktorí to potrebujú," pripomenul. Väčšina detí so zdravotným znevýhodnením nepotrebuje podľa rezortu neustálu prítomnosť asistenta. "Nie je veľmi efektívne, s výnimkou niekoľkých málo diagnóz, aby asistent učiteľa bol celý čas prítomný pri jednom konkrétnom žiakovi," skonštatovala Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, ktorý od júla patrí pod Národný inštitút vzdelávania a mládeže. "Škola bude mať automaticky prideleného asistenta učiteľa. Ak je v triede aspoň jeden žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, automaticky na túto triedu bude prideleného škole 0,5 pedagogického asistenta. Ak sú tam minimálne traja žiaci s rôznorodými špecifikami, automaticky je na triedu pridelený jeden pedagogický asistent," informovala štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová s tým, že toto by malo platiť pre základné a stredné školy. Materská škola do štyroch tried by mala získať jedného asistenta. Ak pôjde o väčšie zariadenie, získa podľa návrhu dvoch asistentov.Podľa veľkosti by mala škola získavať aj odborných zamestnancov, ako sú logopédi, liečební pedagógovia, psychológovia či fyzioterapeuti. Ak bude mať škola nad 100 žiakov, automaticky by jej mali podľa Síthovej prideliť pol úväzku - odborného zamestnanca alebo školského špeciálneho pedagóga. Ak bude mať 200 až 300 žiakov, škola dostane jedného asistenta, a podľa tohto kľúča by sa ich počet zvyšoval. Materská škola do štyroch tried by mala dostať jedného špeciálneho pedagóga alebo iného odborného zamestnanca. Síthová pripomenula, že už budúci rok chcú ísť do ideálneho alebo aspoň polovičného scenára tak, aby to veľmi nezaťažilo štátny rozpočet. "Rozkrokovanie do roku 2026 je také, že v jednom roku to ešte celé zasanuje Európska komisia, v ďalšom školskom roku pôjdeme 50 na 50, teda štát a Európska komisia, a v poslednom roku pred rokom 2026 pôjdeme na 70 k 30," opísala možný spôsob financovania asistentov. Súčasťou navrhovanej legislatívy je katalóg podporných opatrení. Jeho súčasťou je všeobecná podpora pre všetky deti v rámci prevencie proti sociálno-patologickým javom, podpora duševného zdravia či bezpečného pohybu v kyberpriestore. Katalóg by obsahoval aj cielené opatrenia na konkrétneho žiaka.


ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk