Starnutie učiteľov: Ak vláda nezakročí, nebude mať kto učiť

Zdroj foto: Pixabay (free for commercial use)
V najväčšom ohrození sú materské a stredné školy. S nedostatkom pedagógov bojuje Slovensko už nejakú tú dobu, ale aké ponúka vláda riešenia? Dočkajú sa vyučujúci zvýšenia platu a flexibility?

V najväčšom ohrození sú materské a stredné školy. S nedostatkom pedagógov bojuje Slovensko už nejakú tú dobu, ale aké ponúka vláda riešenia? Dočkajú sa vyučujúci zvýšenia platu a flexibility?

Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva (IVP), vedy, výskumu a športu SR zverejnil podrobnú štúdiustarnutí učiteľskej populácie na Slovensku. V štúdii je analyzovaný fenomén starnúcej populácie učiteľov a jeho vývoj v štruktúre a čase z perspektívy kategórií škôl, regiónov a skupín predmetov.

Monitorovanie starnutia učiteľov je podstatné pre zabezpečenie potrebného počtu kvalifikovaných učiteľov, argumentujú autorky štúdie. Slovenské školstvo totižto mimo iných výziev čelí problému nedostatku učiteľského personálu. Jedným z príčin je práve starnutie pedagógov, pretože sa postupne stávajú neaktívnymi z dôvodu zdravotných problémov a dôchodku.

Jedným z najdôležitejších výsledkov štúdie poukazujú na to, že starnutie učiteľov už prebieha. V najväčšom ohrození sú materské a stredné školy. Z regionálneho hľadiska je najväčší podiel pedagógov v dôchodkovom veku v Bratislavskom kraji. V budúcnosti sa tento problém môže dotknúť aj Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Čo sa týka kategórie predmetov a veku ich vyučujúcich, dosahuje najvyšší priemerný vek učitelia odborných predmetov ako napríklad spoločenskovedné odbory, učitelia ruského jazyka a poľnohospodárskych predmetov. Naopak najnižším priemerným vekom disponujú pedagógovia cudzích jazykov, biológie a na školách umeleckého priemyslu.

Je nutné zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania

Prospekty do budúcna nevyzerajú práve ružovo. Čo však štát môže spraviť aby vyriešil vekovú dilemu? IVP ponúka niekoľko riešení. V prvom rade je nutné zvýšiť atraktivitu učiteľského povolania, implementáciu absolventov iných ako pedagogických smerov do vyučovacieho procesu, a neustála podpora kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Dôležité je taktiež zabezpečiť flexibilnejšie pracovné podmienky pre učiteľov ako aj programy mentorovania a poskytovanie zdravotnej a duševnej podpory pedagógom.

S nedostatkom učiteľského personálu bojuje Slovensko už dlhšiu dobu. V budúcnosti sa však situácia môže ešte zhoršiť. Ako uviedlo TASR v školstve bude chýbať každým rokom až do 2024 dodatočne 1500 učiteľov. Následne až 2100 ročne. Alarmujúci nedostatok zamestnancov je v predmetoch fyzika, matematika a informatika. Napriek tomu, že sa minister školstva zaviazal, že budú platy učiteľov stúpať každý rok, vo vládnom programe nie je nič konkrétne, od čoho by sa dalo odraziť, informujú TVNoviny.