Novinky v roce 2023: Zákony, které zjednoduší lidem život, transformace pošty i migrace

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Rezort vnitra v roce 2023 připravil řadu zákonů, které jednoznačně zlepší a zjednoduší lidem život. Mezi ty nejdůležitější patří novela zákona o obcích, novela zákona o matrikách nebo sada zákonů týkajících se voleb. Během letošního roku se řešila i migrační situace v Evropě nebo třeba transformace České pošty. 

Rezort vnitra v roce 2023 připravil řadu zákonů, které jednoznačně zlepší a zjednoduší lidem život. Mezi ty nejdůležitější patří novela zákona o obcích, novela zákona o matrikách nebo sada zákonů týkajících se voleb. Během letošního roku se řešila i migrační situace v Evropě nebo třeba transformace České pošty. 

Zlepšit a zjednodušit lidem život, zlepšit efektivitu veřejné správy a pokračovat v digitalizaci. To je hlavní cíl zákonů z dílny Ministerstva vnitra, na kterých resort pracoval v tomto roce. Například novela zákona o obcích zajistí efektivnější a hospodárnější fungování obcí, nově totiž zavádí třeba institut společenství obcí, létajícího úředníka nebo pravidla distančního jednání zastupitelstev.

„Na novele zákona o obcích mi opravdu hodně záleželo, neboť vím, s čím se potýkají zastupitelé i zaměstnanci obcí,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Připravili jsme také novelu zákona o matrikách, která zavádí matriční informační systém, možnost vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoli matričním úřadem, určení otcovství tzv. trojdohodou na matričním úřadu či posílení práv dětí při rozhodování o změnách jejich jmen.

Vnitro také připravilo několik zákonů s volební tematikou tak, aby správa voleb byla přehledná, efektivní, digitalizovaná a jednoduchá. Ať už jde přímo o zákon o správě voleb, který mimo jiné umožní žádat o voličský průkaz na kterémkoliv obecním úřadě, pozitivní změny přináší i další zákony – novela zákona o volbě prezidenta republiky umožňující online podpis petic občanských kandidátů nebo zákon o volebních kampaních, který doplňuje a zjednodušuje stávající pravidla.

Rozsáhlá novela zákona o státní službě zase přinese snížení byrokracie, flexibilnější přijímání nových zaměstnanců nebo úsporu veřejných peněz.

Bezpečnost, migrační situace a pomoc v zahraničí
V souvislosti s vražedným útokem z konce roku se ukazuje, jak moc důležitá je novela zákona o střelných zbraních, kterou už v roce 2022 připravilo Ministerstva vnitra a která je nyní v Poslanecké sněmovně.

„Zásadní změnou v naší novele je centrální registr zbraní a jeho digitalizace. Policie bude moci oprávnění k držení zbraní i samotných zbraní včetně podezřelých nákupů kontrolovat. Když bude mít důvodné podezření, že došlo ke změně zdravotního stavu, pošle držitele zbrojního průkazu na lékařskou prohlídku,“ sdělil ministr vnitra.

Pro zajištění bezpečnosti je klíčová i stabilita bezpečnostních sborů. V rezortu vnitra se podařilo zajistit, aby v roce 2024 platy hasičů i policistů zůstaly na stejné úrovni jako v letošním roce. I v ekonomicky složité době jsme prosadili pozměňovací návrh, který hasičům a policistům (na rozdíl od úředníků) vrací 2 % na platech do rozpočtu. Objem prostředků na jejich platy se tak nesnižuje.

Ministerstvo vnitra pokračovalo také v boji s nelegální migrací. Vysíláním kontingentů policistů přispíváme k bezpečnosti našich občanů i celé Evropské unie. Ve středoevropském prostoru aktivně jednáme s ostatními zeměmi, proto jsme například uspořádali unikátní vrcholnou schůzku ministrů vnitra zemí V4, Rakouska a Německa k situaci na západobalkánské trase. Výsledkem jednání je mimo jiné vznik nové společné pracovní skupiny policejních složek zabývajících se ochranou hranic.

I nadále pomáháme lidem zasaženým válkou na Ukrajině, úspěšné jsme zvládli přeregistraci uprchlíků a chystáme se na další. Pomáháme tam, kde je potřeba i v rámci programů MEDEVAC a Pomoc na místě.

Česká pošta, zákony digitálně, geodata a rodná čísla
Velkým tématem roku 2023 byla transformace České pošty. Hotový je implementační plán transformace, který řeší finanční stabilizaci České pošty i budoucí Balíkovny, která převezme od pošty její logistickou část. Počítá se také s fungováním pobočkové sítě jako kontaktního místa, které občanům usnadní a urychlí komunikaci se státem.

Představili jsme také digitalizovanou legislativu, kterou tvoří systémy e-Sbírka a e-Legislativa. e-Sbírka nahradí zbytečně složitý a zastaralý přístup k právu v podobě vydávaní papírových sbírek zákonů a poskytne občanům státem garantované a závazné právní předpisy v digitální podobě. Elektronická legislativa zase sjednotí a digitalizuje celý proces vzniku legislativy od počátku do konce. Unikátní analýza na základě geolokačních dat zase umožní samosprávám i státu cíleně plánovat a zlepšovat dostupnost i služby veřejné správy.
Zdroj: Tisková zpráva MV ČR