Služební úraz a nemoc se policistům od ledna „vyplatí“ víc. Vnitro navrhuje zvýšit náhrady

Ostře sledované pondělní jednání vlády, má kromě projednávání aktuální zhoršující se covidové situace a systému PES, na programu i návrh nařízení vlády týkající se zvýšení průměrného služebního příjmu pro výpočet náhrady za služební úraz či nemoc z povolání. Stejné navýšení se dotkne i pro pozůstalé a členy jejich rodiny. Návrh z pera ministerstva vnitra má zatížit rozpočet zhruba čtyřmi miliony korun.

 Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti patří mezi druhy náhrad poskytovaných příslušníkům nebo pozůstalým z titulu služebního úrazu nebo nemoci z povolání podle zákona o služebním poměru.

„První výpočet těchto náhrad vychází z  průměrného služebního příjmu příslušníka, kterého dosahoval ke dni vzniku nároku na náhradu,“ uvádí dokument vlády s tím, že je potřeba také reagovat na vývoj úrovně služebního příjmu a následně tyto změny zohlednit v rámci pravidelné valorizace.

Podle důvodové zprávy k valorizaci průměrného služebního příjmu pro účely odškodňování služebních úrazů a nemocí z povolání dochází zpravidla stejně jako v případě valorizace důchodů. Právě o navýšení důchodů bylo rozhodnuto od 1. ledna 2021 o 7,1 %. Ve stejné výši tedy by měl být navýšen průměrný služební příjem pro výpočet náhrad. „Uvedené se bude týkat všech náhrad, na které vznikl příslušníku a pozůstalým nárok před 1. lednem 2021,“ podotklo ministerstvo.

Rozpočet to bude stát 4 miliony korun

Zvýšení průměrného služebního příjmu pro výpočet odškodnění o 7,1 % si vyžádá náklady na státní rozpočet v roce 2021 přibližně ve výši 4.000.000 Kč na cca 220 osob. Podle vládního dokumentu se výdaje dotknou nejvíce kapitoly rozpočtu Ministerstva vnitra, u ostatních kapitol budou náklady jen zanedbatelné.  Navýšení bude pokryto v rámci přidělených rozpočtových prostředků.

Podle důvodové zprávy diskutované zvýšení náhrad se také pozitivně promítne směrem k zdravotně postižením, kteří v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání pobírají invalidní důchod. Navýšení se bude týkat i těch, co pobírají pozůstalostní důchod po příslušníkovi.

Navrhovaná právní úprava navýší poskytované náhrady, což značí pozitivní sociální dopad na poškozené příslušníky, pozůstalé i členy jejich rodin.