Slováci nevedia čo je RPMN ročná percentuálna miera nákladov, polovica z nich žije na dlh, prieskum 365bank

ZDROJ FOTO: FB 365bank

Spotrebný úver je možné charakterizovať ako úver určený pre spotrebiteľa na nepodnikateľské účely, zvyčajne na nákup spotrebného tovaru. Definícia je teda jasná. Môžete si tak zobrať spotrebný úver na auto, ale aj na dovolenku či na nákup zariadenie do vášho bytu Čo je to úver? Úver je vlastne požičanie peňazí za odplatu, takzvaný úrok. V úverovom vzťahu je veriteľ, ktorý požičiava peňažné prostriedky, a dlžník, ktorý sa zaväzuje vrátiť mu ich aj s úrokmi, a to do vopred dohodnutej doby splatnosti.

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov. Toto číslo vyjadruje reálnu cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií.

Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom. Napríklad ide o poplatok za vybavenie účtu alebo za poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie úveru za výhodnejších podmienok.

Všetky náklady sú prepočítané na jeden kalendárny rok, takže RPMN ukazuje koľko navyše zaplatíte priemerne za rok, ak si úver zoberiete.

So spotrebným úverom má skúsenosť približne polovica Slovákov, no a druhá polovica nevie, čo je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Zároveň asi 60 percent opýtaných nevedelo čo je úrok.

Z prieskumu 365.bank, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň finančnej gramotnosti Slovákov v oblasti čerpania úverov. „Percentuálna hodnota RPMN býva vyššia ako úroková sadzba a pre spotrebiteľa je táto cifra najdôležitejšia, nakoľko vie podľa nej vyčísliť, koľko ho bude úver dokopy stáť,“ vyjadrila sa  Linda Valko Gáliková z 365.bank. Pri čerpaní spotrebného úveru sa 40 percent Slovákov rozhoduje podľa výšky úrokovej sadzby.

Pojem „úroková sadzba“ však nevedelo definovať 60 percent respondentov. Iba jeden z desiatich ľudí správne odpovedal na otázku, v akej výške sa úrokové sadzby pohybujú. Banka pripomenula, že vývoj úrokových sadzieb je ovplyvnený sadzbou Európskej centrálnej banky. Tá úrokovú sadzbu od leta minulého roka postupne zvyšuje s cieľom tlmiť vysokú infláciu v eurozóne.

Necelá polovica respondentov v prieskume správne definovala istinu ako sumu peňazí, ktoré si dlžník požičal od banky. Iba 38 percent vedelo definovať skratku p. a., ktorá označuje ročnú úrokovú sadzbu. Len dve pätiny opýtaných rozumeli tomu, že spočiatku tvorí väčšiu časť splátky úrok a menšiu časť splátka istiny. Pomer sa časom mení a na konci doby splatnosti predstavuje väčšiu časť splátka istiny a menšiu splátka úroku.

„V praxi to tak znamená, že ak chce klient úver refinancovať pred dobou jeho splatnosti, nemusí sa to vyplatiť, keďže opätovne začne splácať z väčšej časti práve výšku úroku a nie istiny,“ vyjadrila sa  Valko Gáliková.