Prezidentka schválila zjednodušenie procesu poskytovania dotácií pri Envirofonde

Z novely zákona o Environmentálnom fonde (EF) vyplýva, že začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Zvýšiť sa majú aj prostriedky na správu fondu do výšky troch percent z jeho ročného príjmu. EF má každý rok zverejniť špecifikácie na predkladanie žiadostí do 31. marca. „Súčasne budú jednotlivé špecifikácie činností zverejňované samostatne, a nie ako jeden dokument pre všetky činnosti, ako to bolo doteraz, v dôsledku čoho budú jednotlivé špecifikácie pre žiadateľov prehľadnejšie a zrozumiteľnejšie,“ píše sa v dôvodovej správe k novele. Zvýšenie prostriedkov na správu EF má podľa ministerstva životného prostredia skvalitniť činnosť fondu. Zabezpečiť sa má zriadenie elektronickej schránky. Tá by mala umožniť elektronické podávanie žiadostí o poskytnutie financií z rozpočtu EF.

Rezort uvádza, že pre ďalšie pôsobenie fondu je potrebná elektronická komunikácia so žiadateľmi vrátane automatizovaného spracovávania a vyhodnocovania podaných žiadostí o podporu. Envirofond má tiež zvýšiť kontroly a preverovanie žiadostí.

„Navrhované zmeny by mali zabezpečiť vyššiu ochranu prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,“ tvrdí ministerstvo. Novou legislatívou sa majú podporiť obce, ktoré katastrálnym územím zasahujú do národných parkov.

Podpora má byť zameraná na modernú a ekologickú infraštruktúru, zníženie svetelného znečistenia, spracovanie rozvojových dokumentov a štúdií, informačné centrá zamerané na ochranu národných parkov, formy turizmu a environmentálneho vzdelávania, praktickú starostlivosť a manažment chránených častí prírody a krajiny. Zabezpečiť sa má tiež ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území chránených vodohospodárskych oblastí. Envirorezort pripomína, že zmenou kategorizácie z hospodárskych lesov na lesy osobitného určenia prídu obce o výpadok príjmov z dane z nehnuteľnosti. Výpadok by tak podľa neho mohol byť sanovaný podporou. Novela má byť účinná od 15. marca.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk