Prezidentka podpísala zákon pre rodičov, parlament vyhovel jej pripomienkam

Autor: Redakce
Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Zákon najskôr vetovala a Národná rada SR pri prelomení veta vyhovela jej pripomienkam. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Čaputová namietala, že niektoré ustanovenia zákona sú v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a žiadala, aby sa od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti nevyžadovali informácie o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku. Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch rieši povinnosti, odmeňovanie, predpoklady na výkon práce, špecifiká pracovného pomeru, ale aj ostatné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov. Súčasné postavenie profesionálneho náhradného rodiča je podľa návrhu neudržateľné a spôsobuje problémy zamestnancom aj zamestnávateľom. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zákon utvára podmienky, ktoré budú motivovať k zotrvaniu v práci profesionálnych náhradných rodičov a zároveň oslovia ďalších záujemcov.


ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook