Prezidentka odsúhlasila povinnosť zapisovať čísla bytov do registra adries: „Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce.“

Do registra adries bude povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy sa má zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novelizácie zákona o registri adries, ktorou sa mení aj zákon o obecnom zriadení. V utorok novú legislatívu podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe. Medzinárodné skúsenosti preukázali potrebu zavedenia novej položky do položkovej skladby údajov registra adries – údaj názov budovy,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu novely, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Obciam sa má podľa novej legislatívy umožniť umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva aj na inú stavbu, ako je napríklad oplotenie či stĺp. Dôvodom je zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice. Vlastník stavby či iného verejného priestranstva má byť povinný takéto označenie strpieť. Obce budú môcť v osobitných prípadoch upustiť od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla. Súvisí to napríklad s prípadmi, keď sa pre rekonštrukciu odstráni budova a postaví sa nová. Na tejto budove sú evidované pobyty a pri zrušení súpisného a orientačného čísla sa následne automaticky zneplatnia doklady totožnosti, čím podľa MV vzniká právna neistota. Novelou sa majú doplniť aj sankcie pre fyzické osoby, keďže doteraz platili len pre právnické. Obce by mali mať možnosť po zvážení okolností priestupku neuložiť pokutu. Nová legislatíva má byť účinná od 1. júla.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk