Premiér Eduard Heger zaviazal ministra spravodlivosti prípravou legislatívy na posilnenie práv!

ZDROJ FOTO: FB Eduard Heger
Minister spravodlivosti Viliam Karas prevzal iniciatívu pri téme ochrany ľudských práv na Slovensku.Mrzí ho radikalizácia komunikácie v spoločnosti, ktorá vedie k nenávistným prejavom, a vo viacerých témach chce dialóg posunúť dopredu. "Myslím si, že naša spoločnosť si nemôže dovoliť odmietnuť viesť úprimný a konštruktívny dialóg o týchto témach. Inak nám hrozí, že prijmeme riešenia, ktoré napätie len prehĺbia," uviedol v stanovisku. "V súvislosti s neschválením návrhu zákona skupiny poslancov upravujúcich niektoré práva LGBTI+ ľudí som predsedovi vlády ponúkol prevzatie iniciatívy pri koordinácii diskusie o ochrane ľudských práv v našej krajine vrátane LGBTI+ ľudí," uviedol Karas. Ide podľa neho o zodpovednosť vyplývajúcu z jeho funkcie, ktorá bude patriť medzi jeho priority. Uvedomuje si závažnosť argumentácie z oboch strán názorového spektra. "Mrzí ma však radikalizácia komunikácie a postojov, ktoré vedú až k nenávistným prejavom, popierajú akúkoľvek bazálnu úctu a nerešpektujú právo na iný názor. Takto nedosahujeme potrebné vzájomné porozumenie, len prehlbujeme rozdelenie a napätie v spoločnosti," skonštatoval. Nemyslí si, že akékoľvek z právneho hľadiska aj prepracované technické riešenie samo o sebe toto napätie odstráni.Chce sa stretnúť so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí sa téme dlhodobo venujú z viacerých názorových spektier. "Verím, že sa nám podarí spoločne v dohľadnom čase identifikovať opatrenia, ktoré by mohli dialóg posunúť dopredu. Prinajmenšom chcem, aby sme ako spoločnosť začali odstraňovať bariéry, ktoré nezmyselne či nedôvodne komplikujú život ľuďom, ktorí si len chcú byť navzájom blízki. Štát sa totiž má starať o ľudí. A nie do ľudí," skonštatoval. Pripomína, že tému ľudskej dôstojnosti netreba opomínať ani pri iných témach. Citlivo vníma napríklad ohrozenie práv utečencov, migrantov, marginalizovaných skupín, ľudí na okraji spoločnosti (vrátane väzňov). Poukazuje aj na ochranu slobody svedomia a vierovyznania. "Samozrejme, pre mňa je takouto témou tiež ochrana života nenarodených detí," doplnil. Ako minister by chcel prispieť aspoň k čiastočným pozitívnym posunom v čo najviac z menovaných oblastí. Premiér Eduard Heger (OĽANO) v stredu (19. 10.) zaviazal Karasa prípravou legislatívy na posilnenie práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pripomenul záväzky z programového vyhlásenia vlády. Termín predloženia návrhu nešpecifikoval.ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk