Nový zákon o rodine!

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie prebratím návrhu novely zákona o rodine z dielne poslankyne Kataríny Hatrákovej (nezaradená). 


Návrhom sa má rozšíriť okruh osôb, ktorým môže súd zveriť dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. "Návrh vychádza z predpokladu vybudovanej vzťahovej väzby medzi dieťaťom žijúcim v spoločnej domácnosti s inou blízkou osobou. Predkladatelia majú za to, že vzťahová väzba sa vytvára v interakcii s dospelým, ktorý sa o dieťa stará a postupne sa v ňom zvnútorňuje. Pri tomto návrhu predkladatelia majú na zreteli najmä vzájomné porozumenie, zdieľanie emócií a pocitov, prijatie, trvalosť a lásku medzi dieťaťom a blízkou osobou, ktorá žila s rodičom a dieťaťom v domácnosti," vysvetlila Hatráková v dôvodovej správe k návrhu. Poslanci sa do lavíc vrátia v piatok (21. 10.) od 9.00 h, no hlasovať v tento deň už nebudú. Najbližšie budú o prerokovaných bodoch hlasovať až o týždeň vo štvrtok (27. 10.).ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk