Poslanec Liška: Situace v kriminální službě VP není jednoduchá a nevládne tam atmosféra vzájemné důvěry

ZDROJ FOTO: FB Petr Liška

Ptáme se členů výboru pro obranu na situaci u Vojenské policie, odkud na vlastní žádost odešel náčelník VP plukovník Otakar Foltýn: jaké byly skutečné důvody rezignace, jak poslanci vnímají kauzu „ilegální buňky“ u kriminální služby VP a jak hodnotí Foltýnova nástupce Jiřího Ročka. Jako první odpověděl poslanec Petr Liška (STAN).

Ministryně Černochová před osmi měsíci jmenování plk. Foltýna intenzívně obhajovala. V čem spatřujete důvody pro jeho nedávnou rezignaci? Skutečně hrálo roli nepostavení stíhaného šéfa inspekce mimo službu? Plk. Foltýn je právník a jako zkušený důstojník AČR nepochybně zná své pravomoci a povinnosti? Odchází kvůli cizí kauze v reálné hodnotě 250 tisíc korun?

Nemám v úmyslu pohybovat se v rovině spekulací. Co bylo důvodem pro rezignaci bylo sděleno dnes na jednání Výboru pro obranu a ačkoliv mi prezentovaný důvod rezignace nemusí připadat jako relevantní, tak nemám jakýkoli argument to zpochybňovat. Skutečnost může sdělit jen plk.Foltýn, nebo paní ministryně Černochová.

Pokud plk. Foltýn pochybil, zbavuje se odchodem odpovědnosti?

Nikdo se nezbavuje svým odchodem z funkce za činy v době trvání funkce, tedy ani plk. Foltýn.

Pokud pomineme kauzu nákupu zařízení proti odposlechům, dalším narativem je vznik jakési buňky vyšetřovatelů, která měla shromažďovat informace „o všem a o všech“, Ekonomický deník s odkazem na kauzu z roku 2013 píše doslova o „Šlachtovcích“. Zazněly na toto téma na výboru pro obranu nějaké informace? 

Z informací, které dnes na Výboru pro obranu zazněly, se jeví problémy ve VP jako závažné a to jak ve vztahu ke kauze nákupu zařízení proti odposlechům z doby kdy byl ministrem pan Metnar, tak i v aktuální kauze kolem údajnému vytváření jakési skupiny uvnitř VP o které informuje Ekonomický deník. Je známo, že situace v kriminální službě VP není jednoduchá a nevládne tam úplně atmosféra vzájemné důvěry. Úlohou plk. Foltýna bylo situaci v této složce po svém nástupu stabilizovat. Dnes na výboru plk. Foltýn jakousi konspirativnost oné skupiny vyvracel a dle mého názoru byla argumentace akceptovatelná. Nicméně jsem toho názoru, že je třeba podezření příslušnými orgány prošetřit a možné pochybnosti vyvrátit a tím i přispět k stabilizaci poměrů např. v kriminální službě VP, ale zklidnit situaci také v celé VP.

Můžete vyloučit, že by ze strany vedení ministerstva obrany, paní ministryně a jejího prvního náměstka, mohl být na plk. Foltýna vyvíjen tlak ohledně zjištění, jakým případům se věnují vyšetřovatelé VP? Nelze sdělení o utajené buňce tzv. Šlachtovců číst jako předběžnou obranu osob, které v budoucnu může VP vyšetřovat či obvinit z trestných činů? Mířím například na nedávnou schůzku náměstka Šulce s prezidentem BAE Systems-Hägglunds: https://www.vysokahra.cz/tajne-schuzky-namestka-na-obrane-o-cem-jedna-frantisek-sulc-ve-veci-nejvetsi-zakazky-s-prezidentem-bae-systems/

Kdybych měl k tomuto dotazu odpovědět, tak bych se opět pohyboval v rovině spekulací. Odpověď na tuto otázku Vám mohou poskytnout jen pan plk. Foltýn a paní ministryně obrany Jana Černochová. Nevím jakým případům se věnují vyšetřovatelé VP, tak se těžko mohu třeba jen domnívat, že by tam mohla být souvislost na kterou se ptáte.

Odkazujete se na článek o schůzce 1.náměstka MO ČR p. Šulce s prezidentem BAE Systems v pražském hotelu. Jedna věc je že se setkali vrcholní představitelé obou stran kontraktu na pořízení BVP mimo sestavené vyjednávací týmy, což není neobvyklé. Zakázka je řešena v režimu G2G což předpokládá vyjednávání a může být potřeba v nějakém okamžiku uskutečnit jednání osob s rozhodovací pravomocí. Takže důležitá není pro mě forma jednání jako jeho obsah a závěry, o kterých nás předpokládám bude pan náměstek informovat a to je ta druhá stránka věci. Srovnáváte toto jednání s jednáním před lety v jiné zakázce, na které bylo především nestandartní, že na straně státu nebyl odpovědný zástupce zřejmě s vědomím ministra, ale dokonce i lobbista, který tam neměl co dělat. Zakázka na pořízení BVP je bohužel poznamenána značným zpožděním a komplikacemi předchozího tendru, který probíhal poslední 3 roky a určitě mi dělá starosti, že se i nyní jednání zpožďují. To může vést k problémům s hodnocením nabídky švédské strany na straně MOČR a zpožděním s reálným dodáním BVP do naší armády. To je problém, který není akceptovatelný v době bezpečnostní krize v Evropě a samozřejmě může mít také značný vliv (díky finančnímu objemu zakázky) na plnění našeho dalšího závazku, což je plnění výdajů na obranu v rozsahu 2% HDP, které se naše vláda zavázala plnit do roku 2025. Plnění tohoto parametru se totiž počítá z objemu realizovaných výdajů nikoli jen připravených a zasmluvněných výdajů.

Bylo řečeno, čemu se nadále bude plk. Foltýn věnovat? Odejde z armády?

Na výboru taková informace nebyla podána a nikdo se na ní neptal. Nicméně dnes v médiích byla prezentována informace o převelení plk. Foltýna do vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Jak hodnotíte výběr jeho nástupce, plk. Ročka? Očekáváte, že situaci ve VP stabilizuje?

Jmenování plk. Ročka, který z pozice dosavadního zástupce velitele VP plk. Foltýna, bude jeho nástupcem, vnímám jako přirozený vývoj. Tím by měla být zachována kontinuita dosavadních kroků a cílů, mezi nimiž byla i stabilizace situace uvnitř složek VP, takže tuto úlohu logicky očekávám.