Policajný zbor potvrdzuje: Neexistujú žiadne dôkazy o trestnej činnosti migrantov na Slovensku

Zdroj foto: ilustračné foto

Policajný zbor Slovenskej republiky, aj s podporou Ministerstva vnútra SR, odmieta šírenie dezinformácií o nelegálnych migrantoch na území krajiny. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne trestné činy alebo priestupky spáchané migranti. Úrady upozorňujú, že nelegálna migrácia je problém, s ktorým sa stretávajú mnohé európske krajiny, nie iba Slovensko, a vyzývajú politické strany, aby sa zdržali šírenia dezinformácií, ktoré môžu spôsobiť neopodstatnený strach a napätie v spoločnosti.

 

Policajný zbor Slovenskej republiky spolu s Ministerstvom vnútra SR sa postavil proti šíreniu dezinformácií ohľadom nelegálnej migrácie na území Slovenska. Podľa oficiálnych vyhlásení neexistujú dôkazy o tom, že by migranti na Slovensku spáchali akékoľvek trestné činy alebo priestupky.

„Zneužívanie už beztak komplikovanej životnej situácie ľudí utekajúcimi pred vojnou je poľutovaniahodné. Vyzývame preto politické strany, aby sa zdržali šírenia dezinformácií a nezavádzali spoločnosť,“ zdôrazňuje rezort vnútra.

Policajné úrady poukazujú na to, že nelegálna migrácia je problém, ktorý zasahuje mnoho európskych krajín a nie je obmedzený len na Slovensko. Týmto spôsobom sa snažia potláčať neopodstatnený strach a napätie, ktoré môžu v spoločnosti vznikať v dôsledku šírenia falošných informácií.

Okrem toho bol v okrese Veľký Krtíš identifikovaný objekt, kde sa momentálne nachádzajú migranti. Úrady však zdôrazňujú, že ide iba o prechodné stanovište, ktoré slúži na zabezpečenie potrebných procesov a kontroly prítomnosti cudzincov. Údaje o migrantoch budú spracovávať cudzinecká polícia, pričom ministerstvo spolupracuje s miestnymi predstaviteľmi Slovenského Červeného kríža.

Policajný zbor pokračuje v monitorovaní situácie na južnej hranici Slovenska a podniká kroky aj na medzinárodnej úrovni. Úrady tvrdia, že jedine spoločnými a systematickými riešeniami v celej Európskej únii je možné adekvátne riešiť problém nelegálnej migrácie. Policajní dôstojníci navyše zintenzívnili svoju prítomnosť na južnej hranici a spolupracujú s maďarskou políciou. Snažia sa aj urýchliť konania na jednotlivých útvaroch PZ.

Predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora a policajného prezidenta Štefana Hamrana vyzval mimoparlamentný Hlas-SD, aby sa začali intenzívne zaoberať narastajúcou nelegálnou migráciou v južných okresoch Slovenska. K tejto výzve sa pridali aj ďalšie politické strany.