Po prodeji strategického Aera Vochodody Omnipolu a Tomborovi je majetková struktura nedohledatelná. Stopy vedou na Kypr

Aero Vodochody AEROSPACE a.s. přistává do nepřehledné mlhy spletitých a skrytých majetkových vazeb. Média okamžitě po oznámení prodeje strategického českého výrobce mj. cvičných proudových letounů L-39 skupinou Penta Investments Omnipolu a maďarskému finančníkovi Andrási Tomborovi upozornila na ruské kontakty posledně jmenovaného. Co zřejmě nezaznělo zcela zřetelně, je fakt, že András Tombor dosud neměl při svém podnikání s obranným průmyslem co do činění. Živí se primárně v oblasti PR, prodává reklamu. Intenzivně byl komunikován poměr v Aero Vodochody v podobě 49 % Omnipolu a 51 % maďarskému vlastníkovi. Tuto informaci nicméně nelze dohledat ani z otevřených zdrojů potvrdit. Naopak narůstají pochybnosti o tom, kdo ve skutečnosti za tradiční českou zbrojní společností dnes stojí.

Po vstupu nového strategického investora do společnosti Aero Vodochody AEROSPACE a.s. bychom asi čekali, že se zásadní změny projeví v obchodním rejstříku. Původně proklamovaná a zdánlivě přehledná majetková struktura (po zaokrouhlení 49:51) je ovšem ve skutečnosti značně nepřehledná a skutečný stav věcí zůstává nedoložitelný. S ohledem na fakt, že řeč je o výrobci vojenských letadel, který dostává zakázky od českých i spojeneckých ozbrojených sil, a vehementně se hlásí o státní podporu nejen v době pandemické krize, to nezní dvakrát uklidňujícím tónem.

Poslední zveřejněná výroční zpráva společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je za rok 2018, tedy za období, kdy byla společnost stále ze 100 % vlastněna skupinou Penta. Dnes jsme více než půl roku po ohlášeném prodeji společnosti do rukou skupiny Omnipol a Andráse Tombora a v obchodním rejstříku není žádná změna patrná. Jako jediný akcionář Aero Vodochody AEROSPACE a.s. je stále uvedena akciová společnost TULAROSA, které patří také AERO Vodochody a.s. Nad ní stojí jako jediný akcionář společnost OAKFIELD a.s., a jejím jediným akcionářem pak je v kyperském Limassolu sídlící VODOCHODY HOLDINGS LIMITED, což je ona společnost v níž měla Penta Investments Limited 100% majetkovou účast.

Entita, přes kterou měl do významného podniku českého obranného průmyslu vstoupit maďarský investor Tombor, tedy loni nově zaregistrovaná firma Aero Investment Partner Zrt, je takto nedohledatelná. Jde o schránkovou firmu bez webových stránek, bez e-mailu, kterou se redakci nepodařilo žádným způsobem kontaktovat. Zdá se, že v České republice se nejen covidové testy pro školáky obchodují s podivnými společnostmi bez minulosti a čitelné struktury, účelově založenými, pokud možno v nějaké exotičtější zemi. Ani v jejich případě nejde o malé peníze, ale v případě výrobce vojenských letadel jde o mnohem více, totiž o bezpečnostní zájmy země, a nemůže to působit jinak než jako snaha po zakrytí skutečných vazeb. To se může Aeru vrátit jako bumerang, protože netransparentnost majetkových vztahů může odradit nejen potenciální seriozní zájemce z civilizovaných zemí, ale také subdodavatele, partnery při vývoji, apod.

A to odhlížíme od faktu, že vrchol celé pyramidy je registrovaný na Kypru, který bývá označován za daňový ráj a přes členství v EU jde dost možná kromě dalšího o snahu o daňovou optimalizaci. Tím více by bilo do očí, pokud by se společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. mělo dostat veřejné podpory a zakázky od státního podniku LOM Praha.

Z dostupných informací nelze s jistotou popsat skutečný stav věcí. V žádném případě ale nelze tvrdit, že by majetková struktura strategického podniku byla transparentní a čitelná. A nelze potvrdit ani to, že by skutečným většinovým majitelem byl András Tombor, který se v loňském roce z ničeho nic rozhodl po letech strávených v oblasti PR, reklamy a mediálních agentur vrhnout do výroby vojenských proudových letadel ruku v ruce s Omnipolem. Tedy se skupinou, která dodnes nachází až v dojemné shodě s předsedou českých komunistů Filipem, jehož náhlý zájem o projekt L-39 NG je další indicií, že zde dost možná stopy vedou východnějším směrem než jen do Maďarska. Nezbývá než doufat, že české tajné služby vědí více, než co může zjistit redakce z otevřených zdrojů.